Ontwikkelingen zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , ondernemendheid, betrokkenheid, etc. vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen. Dit vraagt een andere manier van communiceren gericht op het voeren van  echte, authentieke, kwetsbare  gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en  het vraagt de moed om het anders te doen. Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders gezien worden.

Daarnaast worden coaches, (verander)managers,(HR) adviseurs, etc. in toenemende mate gevraagd rekenschap af te leggen over hun inzet. Organisaties willen weten wat het inzetten van ‘ons’ oplevert. Ze willen zien welke stappen er ondernomen zijn, waartoe ze hebben geleid, hoe effectief en duurzaam deze zijn. Dit geldt zowel voor individuele als voor teamtrajecten. Daar maken veelprofessionals vanuit de inhoud een (over)stap naar adviserende- en coachende rollen. Ze zijn zoek zijn naar handvatten over hoe een verandertraject op menselijk vlak in te zetten en vorm te geven, inzicht te krijgen en te behouden ten aanzien van voortgang en resultaat of om verdieping te krijgen in hun eigen rol als coach, teamleider of adviseur.

eMovement vormt een prachtig en effectief antwoord op deze vraagstellingen. eMovement staat voor “Echt bewegen, van binnenuit!”. Dit omdat naar ons idee het potentieel van de mens, zowel van coachees als van coaches en begeleiders alleen blijvend gemobiliseerd kan worden als de potentie vanuit binnenuit geraakt wordt, echt gevoeld wordt, net als de blokkades die hen weerhouden om deze potentie te volle te benutten.

De leergang naar certificering vindt in 5 dagdelen plaats in twee dagen met een frequentie van twee weken. De investering bedraagt € 795,- excl. BTW per deelnemer. De leergang wordt gegeven door Drs. Natasja Helgers-Enter, bedrijfskundige en leer- en ontwikkelcoach  Drs. Hans Heijnen, bedenker en ontwikkelaar van de eMovement methode zal bij de dagen, aanwezig zijn!

Tijdens de leergang komen de principes van eMovement aan bod en daarmee ook veel veranderkunde en (organisatie)psychologie. Door dit meteen in te zetten in je eigen trajecten is er veel aandacht voor toepassing en verwerking. Meer info onder opleiding of via onderstaand antwoordformulier. De komende certificeringsdagen zijn op 9 en 30 april 2018

Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 6, tot een maximum van 12.