De i movement survey levert aan de hand van 100 stellingen en indicatoren veelal verborgen gebleven(onderstroom) ontwikkel- koester- beperkende punten te formuleren. Deze punten dragen bij om de eigen regie te nemen op werk en leven.  Daarnaast geeft de survey gesprekspunten om met feedbackgevers in gesprek te gaan.

Op dit moment vindt een volledige upgrade van de survey plaats naar een ‘nieuwe structuur, rapportage en app’ voor gebruikers en voor experts. Voorgenomen releasedatum  5 september  2018 

De gesprekspunten  bestaan uit de grootste verschillen tussen de respondent en de feedbackgevers en vormen input om met elkaar het echte gesprek te gaan voeren.

De i movements survey geeft ook inzicht in de te ondernemen acties om zelf van binnenuit te bewegen. Aan de hand van de 100 stellingen en indicatoren wordt een rubricering gemaakt naar 10 stappen. Per stap wordt inzicht gegeven in de stelling waar met de meest urgentie en het hoogste belang actie op wordt ondernomen.

Naast de input voor het voeren van echte gesprekken en het ondernemen van actie worden de uitkomsten vertaald naar een percentage ontwikkelruimte waardoor de mogelijkheid ontstaat om de effectiviteit van de begeleiding en coaching met een voor- en nameting te meten. Bij deze   toepassing  is de  i movements survey een meet instrument voor de onder- en bovenstroom

Het invullen van de i movements survey duurt maximaal 15 minuten en vindt on-line plaats. De uitkomsten worden in pdf formaat via email teruggekoppeld. Het is mogelijk te kiezen voor een opmaat terugkoppeling afhankelijk van de wensen en behoefte van de expert. De uitkomsten dragen bij aan het:

  1. Inzicht krijgen in specifieke koester- en ontwikkelpunten
  2. Het werken aan en met deze specifieke punten
  3. Inzicht en bewustwording van de invloed van de onderstroom
  4. Handvatten  en ‘echte’ verschillen voor het voeren van ‘echte’ gesprekken
  5. Komen tot blijvende gedragsverandering door specifieke, confronterende en inspirerende inzichten
  6. Het vormgeven en ontwikkelen van Persoonlijk Ondernemerschap(individueel, team en organisatie)
  7. Het begeleiden bij natuurlijk samenwerken, sociale, product en proces innovatie, gamification
  8. Het maken van keuzes, het oplossen van conflicten, dilemma’s en impasses(duo’s, teams)

Vraag gratis try out aan!!!!