De i movement survey is een dialoog instrument dat aan de  hand van 100 stellingen en indicatoren inzicht geeft het gevoel  en de beeldvorming(de onderstroom),het gedrag, de houding van mensen en de wijze waarop mensen zich uiten (bovenstroom).

Op dit moment vindt een volledige upgrade van de survey plaats naar een ‘survey app’ voor gebruikers en voor experts. Voorgenomen releasedatum medio maart 2018 

De relatie tussen de onder- en bovenstroom en de verschillen tussen de respondent en de feedbackgevers vormt input om met elkaar het echte gesprek te gaan voeren.

De i movements survey geeft ook inzicht in de te ondernemen acties om zelf van binnenuit te bewegen. Aan de hand van de 100 stellingen en indicatoren wordt een rubricering gemaakt naar 10 stappen. Per stap wordt inzicht gegeven in de stelling waar met de meest urgentie en het hoogste belang actie op wordt ondernomen.

Naast de input voor het voeren van echte gesprekken en het ondernemen van actie worden de uitkomsten vertaald naar een percentage ontwikkelruimte waardoor de mogelijkheid ontstaat om de effectiviteit van de begeleiding en coaching met een voor- en nameting te meten. Bij deze   toepassing  is de  i movements survey een meet instrument voor de onder- en bovenstroom

Het invullen van de i movements survey duurt maximaal 15 minuten en vindt on-line plaats. De uitkomsten worden in pdf formaat via email teruggekoppeld. Het is mogelijk te kiezen voor een opmaat terugkoppeling afhankelijk van de wensen en behoefte van de expert.

Vraag hier gratis eMovement survey aan en u ontvangt uw 5 top ontwikkelpunten!