De vraag vanuit de markt
Ontwikkelingen zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , ondernemendheid, betrokkenheid, etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen ofwel dat ze hun persoonlijke – en team leer- en ontwikkelvermogen versterken. Dit vraagt o.a. een andere manier van communiceren gericht op het voeren van  echte  gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en  het vraagt de moed om het anders te doen. Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders leren en ontwikkelen.

Daarnaast worden coaches, (verander)managers,(HR) adviseurs, etc. in toenemende mate gevraagd rekenschap af te leggen over hun inzet en resultaten op het terrein van leren en ontwikkelen. Organisaties willen weten wat het inzetten van ‘ons’ oplevert. Ze willen zien welke stappen er ondernomen zijn, waartoe ze hebben geleid, hoe effectief en duurzaam deze zijn. Dit geldt zowel voor individuele als voor teamtrajecten. Daar maken veel professionals vanuit de inhoud een (over)stap naar adviserende- en coachende rollen. Ze zijn zoek zijn naar handvatten over hoe een verandertraject op menselijk vlak in te zetten en vorm te geven, inzicht te krijgen en te behouden ten aanzien van voortgang en resultaat of om verdieping te krijgen in hun eigen rol als coach, teamleider of adviseur. De SSLLOW Inside App (SIA) geeft inzicht in ontwikkel- belemmer-koester- uitgangs en gesprekspunten die ondersteunend zijn bij het verbeteren, versterken van het leer-en ontwikkelvermogen en maakt leren en ontwikkelen concreet, meetbaar en haalbaar.

Na het volgen van de certificeringsdagen kun je de SIA inzetten als tool binnen jouw praktijk, jouw dienstverlening en of jouw functie binnen een organisatie.  Het is uiteraard als het behalen van het rijbewijs. Door in de praktijk veel met de SIA te werken ontwikkel jij jezelf als expert.

De SIA certificeringsdagen vinden in 4 dagdelen in twee dagen plaats in een frequentie van twee weken. De investering bedraagt
€ 595,- excl. BTW per deelnemer en €129,- voor de online training ‘de kracht van het echte gesprek’. De certificering wordt gegeven door  Drs. Hans Heijnen, bedenker en ontwikkelaar van de eMovement methode, samen met één van de experts.

Tijdens de dagen komen de principes van eMovement aan bod en daarmee ook veel veranderkunde en (organisatie)psychologie. Door dit meteen in te zetten in je eigen trajecten is er veel aandacht voor toepassing en verwerking. Meer info onder opleiding of via onderstaand antwoordformulier. De komende certificeringsdagen zijn op 28 mei en 11 juni  2018.

Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 8, tot een maximum van 12. Hieronder volgt het programma op hoofdlijnen:
(Note: tijdens het hele programma zullen intervisie- en interventietechnieken een belangrijke rol spelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de on line training ‘de kracht van het echte gesprek).

De volgende certificeringsdagen vinden plaats op  25 mei en 08 juni 2018. Hier reacties op de vorige CD dagen

Programma

dag 1 – e Movement visie en missie en eigen vertrekpunten

  • Missie en visie eMovement, ontstaansgeschiedenis en gedachtegoed
  • Presentatie ontwikkelmand: gif- en geefmandje, constructief –destructief, rode draad
  • Behandelen boek ‘10 stappen op weg naar persoonlijk ondernemerschap’
  • Werkvorm matrix Persoonlijk Fundament (o.a. AUW en WAUW opdracht)
  • Uitleg afleren beperkende factoren vanuit de rapportage

dag 1 – e Movement visie en missie en eigen vertrekpunten

   • Verkenning op het verbeteren van het leer-en ontwikkelvermogen
   • SSLLOW programma’s en de SSLLOW Insights App(SIA) als tool
   • Werken met eigen uitkomsten SIA
   • Werken met persoonlijke expertomgeving

dag 2 – Aan de hand van de praktijk: cases bespreken en theorie behandelen

      • Analyseren, concluderen, advies  en bespreken ingebrachte SIA uit praktijk
      • toepassingsmogelijkheid eigen praktijk en dienstverlening(inbreng eigen casus)
      • Oefenen met SIA in gespreksvoering
      • Afronding en uitreiking certificaten

Deelnemers
De leergang naar certificering voor eMovement is bedoeld voor professionals, coaches,  adviseurs, HR managers, teamleiders en (organisatie)psychologen die de toepassingen van eMovement willen gebruiken in hun dagelijkse praktijk en daarmee ècht verschil willen maken en dit moeten en willen onderbouwen.. Indien je geen certificaat of vooropleiding hebt op het vlak van bedrijfskunde, HRM, coaching of op andere raakvlakken met persoonlijke en/of organisatieontwikkeling, nodigen we je graag uit voor een gesprek. De leergang wordt gegeven op minimaal HBO werk- en denkniveau.

Voorbereiding
Voor dag 1

      • Online training – ‘De kracht van een  echt gesprek”
      • Bekijken boek Hans Heijnen ‘Tien stappen op weg naar Persoonlijk Ondernemerschap’
      • Invullen eigen SIA’s met 2 gesprekspartners

De opleiding vindt plaats in  de regio Eindhoven. Koffie, thee, fris, lunch en (lichte maaltijd op de tweede dag) is inclusief.

Investering
De investering voor deze certificeringdagen bedraagt € 595,- excl. BTW en inclusief materialen,  twee SIA’s(individueel met twee feedbackgevers t.w.v. €149,- per SIA), het boek Tien stappen op weg naar Persoonlijk Ondernemerschap en exclusief de on line training ‘de kracht van het echte gesprek’  ter waarde van € 129,- excl. BTW.  Facturering en betaling vindt voor aanvang van de dagen plaats.