De vraag vanuit de markt
Ontwikkelingen zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , ondernemendheid, betrokkenheid, etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen. Dit vraagt een andere manier van communiceren gericht op het voeren van  echte, authentieke, kwetsbare  gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en  het vraagt de moed om het anders te doen. Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders gezien worden.

Daarnaast worden coaches, (verander)managers,(HR) adviseurs, etc. in toenemende mate gevraagd rekenschap af te leggen over hun inzet. Organisaties willen weten wat het inzetten van ‘ons’ oplevert. Ze willen zien welke stappen er ondernomen zijn, waartoe ze hebben geleid, hoe effectief en duurzaam deze zijn. Dit geldt zowel voor individuele als voor teamtrajecten. Daar maken veel professionals vanuit de inhoud een (over)stap naar adviserende- en coachende rollen. Ze zijn zoek zijn naar handvatten over hoe een verandertraject op menselijk vlak in te zetten en vorm te geven, inzicht te krijgen en te behouden ten aanzien van voortgang en resultaat of om verdieping te krijgen in hun eigen rol als coach, teamleider of adviseur.

eMovement vormt een prachtig en effectief antwoord op deze vraagstellingen. eMovement staat voor “Echt bewegen, van binnenuit!”. Dit omdat naar ons idee het potentieel van de mens, zowel van coachees als van coaches en begeleiders alleen blijvend gemobiliseerd kan worden als de potentie vanuit binnenuit geraakt wordt, echt gevoeld wordt, net als de blokkades die hen weerhouden om deze potentie te volle te benutten.

De leergang naar certificering vindt in 5 dagdelen plaats in twee dagen met een frequentie van twee weken. De investering bedraagt
euro 795,- excl. BTW per deelnemer. De leergang wordt gegeven door Drs. Natasja Helgers-Enter, bedrijfskundige en leer- en ontwikkelcoach  Drs. Hans Heijnen, bedenker en ontwikkelaar van de eMovement methode zal hierbij anwezig zijn!

Tijdens de leergang komen de principes van eMovement aan bod en daarmee ook veel veranderkunde en (organisatie)psychologie. Door dit meteen in te zetten in je eigen trajecten is er veel aandacht voor toepassing en verwerking.

Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 6, tot een maximum van 12. Hieronder volgt het programma op hoofdlijnen:
(Note: tijdens het hele programma zullen intervisie- en interventietechnieken een belangrijke rol spelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de on line training ‘de kracht van het echte gesprek).

De volgende certificeringsdagen vinden plaats op  9 en 30 april 2018. Hier reacties op de vorige CD dagen

Programma

dag 1 – e Movement visie en missie en eigen vertrekpunten

  • Missie en visie eMovement, ontstaansgeschiedenis en gedachtegoed
  • Presentatie ontwikkelmand: gif- en geefmandje, constructief –destructief, rode draad
  • Behandelen boek ‘10 stappen op weg naar persoonlijk ondernemerschap’
  • Werkvorm matrix Persoonlijk Fundament (o.a. AUW en WAUW opdracht)
  • Uitleg afleren beperkende factoren vanuit de rapportage

dag 1 – e Movement visie en missie en eigen vertrekpunten

   • Behandelen boek ‘10 stappen op weg naar persoonlijk ondernemerschap’
   • SSLLOW programma’s en de i movement survey
   • Werkvorm matrix Persoonlijk Fundament (o.a. AUW en WAUW opdracht)
   • Uitleg afleren beperkende/blokkerende indicatoren vanuit de rapportage

dag 2 – eMovement wordt iMovement: toepassen individuele sessie/traject

    • Behandelen eigen rapportage – wat af te leren
    • Inbedding iMovement in mensgerichte bedrijfskunde
    • Uitleg aanleren ontwikkelingsfactoren vanuit rapportage
    • Toepassingsmogelijkheden voor de i movement survey

dag 2 – Aan de hand van de praktijk: cases bespreken en theorie behandelen

      • Analyseren, concluderen, advies  en bespreken ingebrachte cases uit praktijk
      • vaardigheidsoefening met deelnemers en eigen gesprekspartners
      • Uitreiking certificaten, toelichting

Deelnemers
De leergang naar certificering voor eMovement is bedoeld voor professionals, coaches,  adviseurs, HR managers, teamleiders en (organisatie)psychologen die de toepassingen van eMovement willen gebruiken in hun dagelijkse praktijk en daarmee ècht verschil willen maken en dit moeten en willen onderbouwen.. Indien je geen certificaat of vooropleiding hebt op het vlak van bedrijfskunde, HRM, coaching of op andere raakvlakken met persoonlijke en/of organisatieontwikkeling, nodigen we je graag uit voor een gesprek. De leergang wordt gegeven op minimaal HBO werk- en denkniveau.

Voorbereiding
Voor dag 1

      • Online training – ‘De kracht van een  echt gesprek”
      • Bestuderen boek Hans Heijnen ‘Tien stappen op weg naar Persoonlijk Ondernemerschap’
      • Invullen eigen iMovements survey met 2 feedbackgevers

Planning en locatie
De opleiding vindt plaats in  de regio Eindhoven of Roermond. Koffie, thee, fris, lunch en (lichte maaltijd op de tweede dag) is inclusief.

Investering
De investering voor deze certificering leergang bedraagt € 795,- excl. BTW en inclusief materialen,  twee eMovement surveys(individueel met twee feedbackgevers), het boek en exclusief de on line training ‘de kracht van het echte gesprek’  ter waarde van € 129,- per training. Facturering en betaling vindt voor aanvang van de leergang plaats.