Het SSLLOW samenwerken  is een ontwikkeltraject traject van 7 dagen met een doorlooptijd van 2 maanden dat zorgt voor een bewustwording en inzicht van de noodzaak van persoonlijk  ontwikkelen en verbindend  samenwerken. Het traject draagt bij aan een fundament om langdurig  en op basis van echt vertrouwen met elkaar samen te werken aan  persoonlijke- team en bedrijfsontwikkeling aan de ene kant en sociale[1]  producten/ diensten innovaties aan de andere kant.  Het principe van alleen ga je sneller maar samen kom je verder ligt hieraan ten grondslag!

Na afloop van dit traject heeft deelnemer inzicht gekregen in de betekenis van verbindend samenwerken en is zich bewust van zijn eigen bijdrage om dit te realiseren.  Daarnaast krijgt de deelnemer zicht op zijn/haar eigen interactiepatronen, gedragsreflexen en karrensporen. Aan de hand van praktijksituaties oefenen de deelnemers hiermee en ontstaan nieuwe ‘handelings- en interactie perspectieven’

Dit traject maakt een deel uit van het eMovement meerjaren programma[2] maar kan prima stand alone gevolgd worden

De deelnemer neemt na een introductie- en kennismakingssessie(middag-avond sessie met licht diner) deel aan de volgende sessies:

  1. Themasessie: elementen van natuurlijk samenwerken: betrokkenheid, verbondenheid, kwetsbaarheid en ondernemendheid. Daarnaast de rode draad van het traject vaststellen. Oefenen met reflexen! (ochtend-middag sessie met lunch)
  2. Inzichtsessie: Inzicht in de noodzaak van wederkerigheid en afhankelijkheid als beinvloeders van betrokkenheid en verbondenheid bij verbindend samenwerken. Oefenen met verbindende gespreksvoering aan de hand van de Transactionele analyse  (ochtend-middag sessie met lunch)
  3. Inzicht sessie : Herkenning en inzicht in onder- en bovenstroom indicatoren indicatoren die blokkerend dan wel stimulerend zijn bij het verbindend samenwerken.  Oefenen met bespreken van deze indicatoren (ochtend-middag sessie met lunch)
  4. Inzichtsessie: Inzicht in de noodzaak van integriteit en behoedzaamheid. De deelnemers krijgen inzicht in de noodzaak van integriteit als beinvloeders  bij de elementen kwetsbaarheid en ondernemendheid van verbindend samenwerken. Oefenen met verbindende gespreksvoering. (ochtend-middag sessie met lunch
  5. Themasessie: De ‘poort’ naar verbindend samenwerken: Gastvrijheid, nederigheid en onenigheid.  De deelnemer leert daarnaast verschillende leiderschap- en invloedstijlen en rollen te herkennen en zich bewust te zijn van eigen rollen.  Oefenen met verschillende stijlen (ochtend-middag sessie met lunch)
  6. Individuele – en groeps eindpresentatie, improvisaties en afsluiting rode draad (middag- avond sessie met licht diner) en mogelijke overdracht naar SSLLOW innoveren.
  7. Het traject heeft een blended karakter. Dit wil zeggen dat het volgen van een tweetal on-line trainingen( ‘de kracht van het echte gesprek en ‘ontdek meer over jezelf’ deel uit maken van het traject!

De prijs per deelnemer bedraagt  bij maximaal 8 deelnemers en twee begeleiders  € 2.950,- excl BTW en in inclusief de onderstroom survey, de beide online trainingen, alle sessies inclusief lunch en of diner en alle materialen.  Er wordt verder gewerkt met gastacteurs  en enkele gastoptredens!

De locatie(s) wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.  Het traject vindt plaats in de periode half januari/half maart 2018

[1] Sociale innovatie in het domein van  talent- en deskundigheids ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, etc.

[2] Het meerjarenprogramma bestaat uit SSLLOW innoveren, SSLLOW implementeren en SSLLOW gamificeren

Meer informatie of een traject aanmelden? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact op!