eMovement levert de SLOW Insight Survey aan  professionals (intern en externe experts)  die organisaties, individueel en teams  begeleiden, coachen en of trainen.  De SLOW insights survey (voorheen i movements survey) is in 2009 ontwikkeld en is onlangs volledig vernieuwd en geupdate. Daarnaast begeleidt eMovement samen met haar experts ESF duurzaam inzetbaarheidstrajecten.

De SLOW Insights Survey is een hulpmiddel bij het voeren van echte gesprekken, bij  het vormgeven van persoonlijk leiderschap, het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en het werken aan positieve gezondheid.

Dit door inzichten, bewustwording en adviezen te geven met betrekking tot het versterken van het leer- en ontwikkelvermogen. Aan de hand van 100 stellingen krijgt de deelnemer inzicht in wat stimulerend is(uitgang- en koester punten) en wat beperkend is (ontwikkel- en belemmer punten) voor het versterken van het leer- en ontwikkelvermogen van de deelnemer en als een team Slow Insights invult, van het team.

Naast de deelnemer vullen maximaal vier feedbackgevers (gesprekspartners) Slow insights in(360 gr. feedback). Door te reflecteren op de eigen uitkomsten  en grootste afwijkingen t.o.v. de gesprekspartners te bespreken wordt snel en effectief  de kern van ‘wat er nodig is’ en ‘waar te beginnen’ geraakt!

De uitkomsten worden gebruikt in individuele – en teamcoaching sessies en trajecten en of als onderdeel van ontwikkel-,verander- en leiderschapstrajecten.

Slow insights Trajecten

Slow insights Trajecten

Bij de Slow trajecten staat een aanpak waarbij  ‘leren en werken’ hand in hand gaat met ‘ontwikkelen en veranderen’. Hierbij is het de rode draad: Samen Lerend Op Weg. Dit gebaseerd op de drie pijlers ‘vertragen om te versnellen, beleven om te beklijven en ‘uitspreken om aan te spreken’ van SLOW.  De trajecten worden in de vorm van teamcoaching op maat verzorgt door de Haas trainingen. Lees meer..

Slow Insights Survey

Slow Insights Survey

De Slow Insights Survey is een online hulpmiddel die inzichten geeft om heel gericht en effectief je leer- en ontwikkelvermogen te versterken. Aan de hand van specifieke thema’s (bijv. duurzame inzetbaarheid) en 80 stellingen krijg je  een gedetailleerd inzicht en advies in en over je belemmer- ontwikkel- en gesprekspunten waar je direct mee aan de slag kunt..Lees meer..

Evenementen

Nieuwsberichten

Slow Insights expertdagen

Op 30 september 2019 en 31 oktober 2019 vinden in Doorn de tweedaagse expertdagen voor Slow Insights plaats! Deze dagen zijn voor professionals die bezig zijn met individueel, team en… Lees meer...

ESF Subsidie Duurzaam inzetbaarheid bedrijven en instellingen 2019

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen, waarmee bedrijven en instellingen subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2019 is de derde tranche regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018/2019. (meer…) Lees meer...
Meer berichten

Blogs


Meer berichten