eMovement levert de SLOW Insight Survey aan  professionals (intern en externe experts)  die organisaties, individueel en teams  begeleiden, coachen en of trainen.  De SLOW insights survey (voorheen i movements survey) is in 2009 ontwikkeld en is onlangs volledig vernieuwd en geupdate.

De SLOW Insights Survey(SLIS)ondersteunt bij het voeren van echte gesprekken, bij  het vormgeven van persoonlijk leiderschap, het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en het werken aan positieve gezondheid. Dit door inzichten, bewustwording en adviezen te geven met betrekking tot het versterken van het leer- en ontwikkelvermogen. Aan de hand van 100 stellingen krijgt de deelnemer inzicht in wat stimulerend is(uitgang- en koester punten) en wat beperkend is (ontwikkel- en belemmer punten) voor het versterken van het leer- en ontwikkelvermogen van de deelnemer en als een team Slow Insights invult, van het team.

Naast de deelnemer vullen maximaal vier feedbackgevers (gesprekspartners) Slow insights in(360 gr. feedback). Door te reflecteren op de eigen uitkomsten  en grootste afwijkingen t.o.v. de gesprekspartners te bespreken wordt snel en effectief  de kern van ‘wat er nodig is’ en ‘waar te beginnen’ geraakt!

De uitkomsten worden gebruikt in individuele – en teamcoaching sessies en trajecten en of als onderdeel van ontwikkel-,verander- en leiderschapstrajecten.

Online training

Online training

De online trainingen  ‘de kracht van een echt gesprek’  en ‘ontdek meer over jezelf’  zijn ondersteunend bij het van binnenuit  in beweging komen.   Het geeft meer inzichten en bewustwording over wie je echt bent. Door hier met anderen het gesprek aan te gaan komen verbindingen van binnenuit tot stand.  Lees meer..

SLOW insights Trajecten

SLOW insights Trajecten

Bij SLOW  insights trajecten staat een aanpak waarbij  leren en werken hand in hand gaat met ontwikkelen en veranderen. Hierbij is het de rode draad: Samen Lerend Op Weg. Dit gebaseerd op de drie pijlers ‘vertragen om te versnellen, beleven om te beklijven en uitspreken om aan te ‘spreken’ van SLOW. Lees meer..

Survey

Survey

De SLOW Insights Survey is een online hulpmiddel die inzichten geeft om het leer- en ontwikkelvermogen te versterken. Aan de hand van 100 stellingen krijg  een gedetaileerd inzicht in  uitgangs- en koesterpunten die stimulerend zijn en ontwikkel- en belemmerpunten die beperkend zijn. Lees meer..

SLOW insights live

De vernieuwde SLOW insights is op 12 februari 2019 gelanceerd. 
U kunt de app downloaden via de volgende url: https://dashboard.slowinsights.nl/app

Binnenkort komt www.slowinsights.nl on line. Tot die tijd kunnen aanvragen en  of meer informatie via info@emovement.nl of bel Hans Heijnen 06-46060999

Samenwerking met de Haas trainingen

eMovement heeft per 1 oktober 2018 samen met Boswijk Instituut de domeinnaam en de training Beinvloeden en Beinvloed worden overgenomen van  Aaron  A de Haas trainingen.  Hans Heijnen gaat als senior trainer/coach de training verzorgen. Daarnaast is de training Transformatief Leiderschap ontwikkeld en ingericht op basis van de SLOW principes.  Meer informatie: 
http://www.dehaas.nl

 

Evenementen

Nieuwsberichten

ESF Subsidie Duurzaam inzetbaarheid bedrijven en instellingen 2019

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen, waarmee bedrijven en instellingen subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2019 is de derde tranche regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018/2019. (meer…) Lees meer...

Samenwerking de Haas trainingen

eMovement heeft per 1 oktober 2018 samen met Boswijk Instituut de domeinnaam en de training Beinvloeden en Beinvloed worden overgenomen van  Aaron  A de Haas trainingen.  Hans Heijnen gaat als… Lees meer...
Meer berichten