ESF Subsidie Duurzaam inzetbaarheid bedrijven en instellingen 2019

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen, waarmee bedrijven en instellingen subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2019 is de derde tranche regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018/2019. (meer…)

Samenwerking de Haas trainingen

eMovement heeft per 1 oktober 2018 samen met Boswijk Instituut de domeinnaam en de training Beinvloeden en Beinvloed worden overgenomen van  Aaron  A de Haas trainingen.  Hans Heijnen gaat als senior trainer/coach de training verzorgen. Daarnaast is de training Transformatief Leiderschap ontwikkeld en ingericht op basis van de SLOW principes.  Meer informatie: http://www.dehaas.ncontinue reading →

Introductie lerend netwerk teamcoaches

De introductiebijeenkomst op 29 juni j.l. voor het inrichten van een lerend netwerk voor teamcoaches in Limburg is met zo'n 50 teamcoaches heel goed en met veel enthousiasme bezocht.  In de presentatie  Lerend Netwerk Teamcoaches 29 juni tref je het programma,  uitslagen van  gestelde vragen en de opzet van het lerend netwerk aan! Hier enkele impressies van deze inspirerend ochtend die georganiseerd is door Zorg aan Zet, de werkgeverskoepel in de zorg voor Limburg  en eMovement, samenwerkingsverband van expert in begeleiding van mensen, teams en organisaties! De introductiebijeenkomst werd begeleid door Hans Heijnen en…continue reading →

Hans Heijnen ADR Registermediator

Hans Heijnen, expert bij eMovement,   is per 22  mei 2018  als registermediator en register onderhandelaar ingeschreven bij het ADR International register.  Hiermee krijgen zijn werkzaamheden als mediator en onderhandelaar  een internationale kwaliteitserkenning en is de ADR gedragscode van toepassing op zijn werkzaamheden. Zijn focus bij mediation zaken ligt bij ondernemers- en organisatieconflicten, arbeidsconflicten, bestuursconflicten en verzekeringsconflicten. Meer informatie of afspraak maken neem contact op via het contactformulier    continue reading →

Samenwerking Stekacademy en eMovement

In het kader van het opzetten en ontwikkelen van leergang Veranderkracht voor bestuurders en toezichthouders bij woningbouwcorporaties en zorginstellingen gaan Stekademy,  kennisplatforms voor corporatiesector, leiderschapsdomeinen en eMovement op 6 juni a.s.  met elkaar in gesprek.continue reading →

Geslaagde Certificeringsdagen

Op 4 januari 2018 heeft de tweede dag plaatsgevonden van de certificeringsdagen van de i movement survey.  9 deelnemers mochten het certificaat na afloop in ontvangst nemen.  'Enthousiast, energie, inzicht, motivatie, bruikbaar, inspiratie' zijn woorden van de deelnemers op de vraag 'Wat neem je mee?' en natuurlijk het certificaat!! Het certificaat is vooral eerst een aanmoediging om jezelf te bekwamen als expert op het gebied van het inzetten van de survey bij het analyseren van ontwikkelpunten, het voeren van echte gesprekken, het werken aan persoonlijk ondernemerschap en bij het oplossen van vraagstukken bij…continue reading →

Beoordeling i-movement survey

Beoordeling i movement survey Hans Heijnen heeft in 2009/2010 de i movement survey ontwikkelt(voorheen PO cockpit). Nu na zeven jaar werken met deze survey is het tijd voor een rigoreuze upgrade, een metamorfose zogezegd. Serious gaming bedrijf Hulan gevestigd aan de HIgh Tech Campus in Eindhoven, gaat deze upgrade, samen de experts van eMovement te realiseren. Wij willen graag de gebruikers van de survey(respondenten en feedbackgevers) bij het proces van de upgrade betrekken. Wij stellen het dan ook erg op prijs als jij als gebruiker de onderstaande vragen wilt beantwoorden!     Hartelijk…continue reading →

Samen Lerend Op Weg, leidinggevenden in hun kracht!

Zorgaanzet, de regionale koepelorganisatie in Limburg, heeft het SLOW traject dat uitgevoerd wordt door Hans Heijnen, expert bij eMovement, als innovatie case opgenomen!  Hierbij staat Samen Lerend Op Weg centraal en is SLOW gericht op de combinatie van 'verbindend natuurlijk samenwerken' en leidinggevenden in hun kracht zetten! Naar de casus Meer informatie of interesse?continue reading →

Leergang ‘Oog voor de meester’

Het onderwijs maakt de beweging van kennis- en competentiegericht leren naar leren gericht op het ontdekken, ontplooien en benutten van talenten en capaciteiten . Dit vergt van de docenten en begeleiders dat zij een andere rol innemen dan ze tot nu toe gewend waren. De leergang OOG ondersteunt hen daarin. Goed onderwijs draagt bij aan de toekomst van studenten. Nu de arbeidsmarkt snel verandert, de informatiestroom toeneemt en het tempo van leven accelereert, is het meer dan ooit nodig dat sturing zelf sturing leren nemen over hun leven. Dit vergt een verandering in  houding en gedrag die. beweegt van : (meer…)

Leergang ‘Natuurlijk Samenwerken’ voor teams

  eMovement heeft samen met Radar Zorg het leer- en ontwikkeltraject  'Natuurlijk Samenwerken' ontwikkeld en uitgevoerd. Dit met als trajectaanpak:  SLOW.  Dit  staat voor  ‘Samen Lerend Op Weg’  en  is  gericht op het creëren van een onafhankelijke, zelfbewust groep of groepen leidinggevenden en medewerkers die samen de ambitie hebben om een eenheid te worden die elkaar door dik en dun steunt.  Een eenheid die de durf heeft elkaar en anderen aan te spreken, met eigen standpunten te komen en die gericht is op de missie, ambitie en waarden van de organisatie waar ze voor werken. Dit door aansprekende ,merkbare resultaten neer te zetten. (meer…)
  • 1
  • 2