Organisaties worden meer en meer ingericht vanuit de principes van zelfsturing en duurzame inzetbaarheid. Dit vraagt van leidinggevenden en medewerkers dat ze vanuit zichzelf in beweging komen, proactief zijn en met initiatieven komen om met anderen samen te werken, problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan. De kracht van het echte gesprek is o.a.op gericht om jouw gesprekspartner vanuit zichzelf in beweging te brengen(door zelfreflectie en zelfonderzoek)  en op een verbindende manier met anderen samen te werken. De training besteedt extra aandacht aan de context en cultuur die bepalend is voor de mate van kracht van het echte gesprek!

Mensen in organisaties willen zich gezien en gehoord voelen. Maar al te vaak voelen ze zich niet serieus genomen niet in de laatste plaats omdat er allerlei zaken voor hen beslist worden waarvan wel verwacht wordt dat mensen er de verantwoordelijkheid voor nemen. De kracht van het echte gesprek is er op gericht om verdiepende vragen te stellen, gericht op het maken van verbinding i.p.v. het aanreiken van oplossingen. Hierdoor voelen mensen zich veel meer gezien en gehoord en hebben de eerder de moed om zich uit te spreken en of anderen aan te spreken.

  • Wat wordt bedoeld met de voorbereiding op het echte gesprek en waarom is dit zo belangrijk? Een goede voorbereiding is het halve werk en dit geldt zeker bij het voeren van een echt gesprek. De kracht van het gesprek neemt rechtevenredig toe met mate waarin het gesprek is voorbereidt
  • Wat is het belang van echt luisteren en het stellen van de juiste vragen? De kern van de dialoog bestaat uit het echt kunnen luisteren. Hier begint het maken van de verbinding. Door echt te luisteren ben je in staat de juiste vragen te stellen. Vragen die erop gericht zijn te verdiepen ipv op te lossen.
  • Wat is het nut van het kennen van je eigen drempels en die van anderen? In de praktijk blijkt dat het voeren van een echt gesprek makkelijker gezegd is dan gedaan. Bijvoorbeeld de echtheid die je geeft is de echtheid die je terugkrijgt. Dit kan al een drempel opleveren, die niet hebben van de moed om je eigen echtheid te laten zien. Door je eigen drempels te (her)kennen ben je in staat deze te verlagen of weg te nemen en dit komt de kracht van het gesprek ten goede

Deze voorgenoemde punten worden in de on line training behandeld. Tijdens deze werksessie staat het oefenen met een trainingsacteur centraal. Elke deelnemer krijgt minimaal één gesprek met de acteur!

Het is een werksessie met maximaal 8 deelnemers zodat er ruimte voor ieders persoonlijke aandachtspunten.

We starten om 16.00 uur met een ‘rondje beleving en bedoeling’ om vervolgens in te gaan op de betekenis en kracht van het voeren van echte gesprekken.  Met de on line training als voorbereiding wordt aan de hand van ingebrachte gesprekssituaties van de deelnemers in de vorm van rollenspelen geoefend! Na afloop heb je meer inzicht gekregen en ben je je mee bewust van de werking en kracht van het voeren van echte gesprekken en je hebt ervaringen en handvatten om zelf meer echte gesprekken te voeren!

De investering in deze werksessie bedraagt € 195,- exclusief BTW en exclusief de online training ‘de kracht van het een echt gesprek’ ad €129,- excl BTW. De werksessie vindt plaats in de regio Eindhoven. Inschrijven of meer informatie via onderstaand formulier of info@emovement.nl . Na inschrijving ontvang je een bevestiging en meer informatie over de werksessie en locatie!