SLLOW staat voor Samen Lerend Luisterend Op Weg. Één van de drie SLLOW pijlers is ‘vertragen om te versnellen’ en bij die vertraging aandacht te hebben voor goed luisteren en goed kijken! Een methode om dat effectief te doen is SLOW feedback.

Het is een eenvoudige, gestructureerde manier van feedback geven, gebaseerd op de principes van observeren. De ervaring met SLOW leert dat deelnemers aan de trajecten het lastig vinden om de bewustwording en inzichten toe te passen in de praktijk van alle dag. Ingesleten patronen, reflexen, maskers en verharde onderlinge verhoudingen staan ander gedrag en anders handelen in de weg.

Het terugkoppelen van wat de observeerder ziet, voelt en denkt in de context van degene die feedback vraagt, geeft direct handvatten om een volgende keer anders te handelen en ander gedrag te laten zien. Door deze terugkoppeling na afloop te delen vindt ook bewustwording plaats bij de andere deelnemers aan het gesprek of overleg. Het komt de effectiviteit en duurzaamheid van leren en ontwikkelen ten goede!

Observeren en terugkoppelen is een natuurlijke manier van feedback geven. Ouders passen het toe bij de opvoeding van hun kinderen. Het is een middel om te verbeteren, richting te geven en waardering te uiten. Het wordt echter ook ingezet om te bestraffen, om tegen te houden of te verwijten. In de Slow feedback wordt  aandacht gegeven aan de positieve en constructieve component van feedback maar  ook een kritische en confronterende component niet om te verwijten of bestraffen maar om van te leren. .

SLOW feedback is een manier die mensen bij elkaar  brengt. Hierbij  is het belangrijk om het uitspreken en aanspreken écht te oefenen bijvoorbeeld via een rondje beleving en of bedoeling. In een veilige context waarin ruimte is om te kijken naar eigen triggerpoints, patronen en overlevingsmechanismes en deze met elkaar te delen.. Door hierop bewustzijn te ontwikkelen krijgt de feedback meer diepgang en kwaliteit.

SLOW feedback werkt ook prima als vervanger of opvolger van bijvoorbeeld 360gr feedback. Naarmate 360gr feedback vaker wordt ingezet neemt de impact en de effectiviteit af. Het wordt moeilijker om nieuwe feedbackgevers te vinden of steeds dezelfde feedbackgevers te blijven vragen.

Het is een werksessie met maximaal 8 deelnemers zodat er ruimte voor ieders persoonlijke aandachtspunten en duurt van 16.00 uur tot 20.00 uur.  We starten met een ‘rondje beleving’ om vervolgens in te gaan op de betekenis en kracht van de het observeren via SLOW Feedback. Na afloop van de werksessie ben je in staat om de eerste stappen te zetten in het SLOW feedback observeren! Begeleider van de SLOW feedback is drs. Hans Heijnen!

De investering in deze werksessie bedraagt € 95,- exclusief BTW.   De werksessie vindt plaats in de regio Eindhoven. Inschrijven of meer informatie via onderstaand formulier. Na inschrijving ontvang je een bevestiging en meer informatie over de werksessie en locatie!