Organisaties worden meer en meer ingericht vanuit de principes van zelforganisatie en duurzame inzetbaarheid. Dit vraagt van leidinggevenden en medewerkers dat ze vanuit zichzelf in beweging komen, proactief zijn en met initiatieven komen om met anderen samen te werken, problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan.  Dit vraagt om volwassen arbeidsverhoudingen en zeker om volwassen gespreksvoering. De drama klem houdt volwassen met elkaar omgaan tegen.  Je gesprekspartner of jijzelf schieten in de slachtoffer-, redders- of aanklagers rol en een ‘drama’ voltrekt zich. Dit staat een echt goed gesprek in de weg. Herkenbaar?

De transactionele analyse(TA) heeft in tientallen jaren niets aan kracht ingeboet. De analyse geeft een snel en accuraat inzicht van waaruit mensen met elkaar communiceren en wat de onderliggende egotoestanden en drivers(scripts/strokes) zijn. In de praktijk komt de worsteling, het drama, veelal voort uit het ‘aangepaste kind’ dat zich niet gehoord voelt door de ‘dominante’ of ‘bemoederende’ ouder. Zodra mensen hiermee geconfronteerd worden en zich realiseren dat dit ten koste gaat van samenwerking, eigen ontwikkeling, het werkplezier en de teamsfeer, willen ze echt anders, uit het drama en in de dialoog, Maar hoe dan? want de drama zit vast, heel vast! En hoe in een gesprek het drama om te zetten in een dialoog? zijn veel gestelde vragen tijdens de SSLLOW trajecten en gespreksronden.

Als emovement expert gebruik ik als aanvulling op de TA analyse de i movements survey. Aan de hand van de uitkomsten van de 100 indicatoren(soft controls) wordt de onderstroom in beeld gebracht. Door het inzicht op detailniveau zijn mensen beter in staat om uit de dramaklem te komen.. bijvoorbeeld de indicator ‘verwachtingen’ met als stelling ‘ik reken erop wat ik verwacht ook werkelijk gebeurt’… Als de uitkomst is dat je daar altijd of meestal op rekent dan is het zaak om duidelijker en vanuit meer afstemming met de ander in gesprek te gaan over je verwachtingen. Het bespaart je mogelijk veel drama!!

‘it takes two to tango’ ofwel je kunt zelf wel uit de dramaklem willen en kunnen dat wil niet zeggen dat dit ook voor je gesprekspartner(s) geldt. Wat als de ander niet wil? Jij kunt altijd vanuit op een volwassen manier reageren. Één van de indicatoren die hier een rol speelt is bijvoorbeeld’grenzen stellen’ met als stelling ‘ik geef aan tot hier en niet verder’. De kans is groot als je het lastig vindt je hierbij aangeeft ‘soms of nooit’ dat je meegenomen wordt in het drama van de ander. Scoor je hier ‘meestal of altijd’ geef dan aan tot hier gaat dit drama gesprek en niet verder.. maar dat vraagt de nodige moed!!!

Het is een werksessie met maximaal 8 deelnemers zodat er ruimte voor ieders persoonlijke aandachtspunten.

We starten om 16.00 uur met een ‘rondje beleving en bedoeling’ om vervolgens in te gaan op de betekenis van de dramaklem, jouw persoonlijke dramaklem en hoe uit de dramaklem te komen en in dialoog te gaan.  Met de on line training als voorbereiding wordt aan de hand van ingebrachte gesprekssituaties van de deelnemers in de vorm van rollenspelen geoefend! Na afloop heb je meer inzicht gekregen en ben je je mee bewust van je eigen rol  en heb handvatten om zelf uit de dramaklem te komen en in dialoog te gaan!

De investering in deze werksessie bedraagt € 195,- exclusief BTW en exclusief de online training ‘de kracht van het een echt gesprek’ ad €129,- excl BTW. De werksessie vindt plaats in de regio Eindhoven. Inschrijven of meer informatie via onderstaand formulier of info@emovement.nl . Na inschrijving ontvang je een bevestiging en meer informatie over de werksessie en locatie!