Ontwikkelingen zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , ondernemendheid, betrokkenheid, etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen ofwel dat ze hun persoonlijke – en team leer- en ontwikkelvermogen versterken. Dit vraagt o.a. een andere manier van communiceren gericht op het voeren van  echte  gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en  het vraagt de moed om het anders te doen. Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders leren en ontwikkelen.

Daarnaast worden coaches, (verander)managers,(HR) adviseurs, etc. in toenemende mate gevraagd rekenschap af te leggen over hun inzet op het gebied van leren en ontwikkelen. Organisaties willen weten wat het inzetten van ‘ons’ oplevert. Ze willen zien welke stappen er ondernomen zijn, waartoe ze hebben geleid, hoe effectief en duurzaam deze zijn. Dit geldt zowel voor individuele als voor teamtrajecten. Daar maken veel professionals vanuit de inhoud een (over)stap naar adviserende- en coachende rollen. Ze zijn zoek zijn naar handvatten over hoe een verandertraject op menselijk vlak in te zetten en vorm te geven, inzicht te krijgen en te behouden ten aanzien van voortgang en resultaat of om verdieping te krijgen in hun eigen rol als coach, teamleider of adviseur. De SSLLOW Inside App (SIA) (voorheen i movement survey) geeft inzicht in ontwikkel- belemmer-koester- uitgangs en gesprekspunten die ondersteunend zijn bij het verbeteren, versterken van het leer-en ontwikkelvermogen

De SIA certificeringsdagen vinden in 4 dagdelen in twee dagen plaats in een frequentie van twee weken. De investering bedraagt
€ 595,- excl. BTW per deelnemer en €129,- voor de online training ‘de kracht van het echte gesprek’. De certificering wordt gegeven door  Drs. Hans Heijnen, bedenker en ontwikkelaar van de eMovement methode, samen met één van de experts.

Tijdens de dagen komen de principes van eMovement aan bod en daarmee ook veel veranderkunde en (organisatie)psychologie. Door dit meteen in te zetten in je eigen trajecten is er veel aandacht voor toepassing en verwerking. Meer informatie  onder opleiding of via onderstaand antwoordformulier. De komende certificeringsdagen zijn op 25 mei en 08 juni 2018.

Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 6, tot een maximum van 12.  Klik hier voor informatie over vorige Certificeringsdagen