In het kader van het opzetten en vormgeven  van een lerend netwerk voor teamcoaches in Limburg, gaan Zorg aan zet, de koepelorganisaties voor zorginstellingen in Limburg en eMovement, samenwerken. Zo’n 360 contactpersonen zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 29 juni a.s. Uitnodiging tot deelname aan ons lerend netwerk voor teamcoaches