eMovement staat voor het ondersteunen bij het  van binnenuit, vanuit wie je echt bent,  bewegen cq veranderen van mensen en organisaties. Dit doet eMovement door het aanbieden van zelf ontwikkelde producten en diensten voor experts  die mensen en organisaties  begeleiden , coachen en trainen.

Ondernemerschap

Ontwikkelingen zoals zelfsturing, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven, in eigen hand nemen.  Ondernemerschap wordt vanuit dit perspectief gedefinieerd als het beschikken over de capaciteiten, het talent, om zelf ongevraagd initiatieven te nemen en deze samen met anderen om te zetten tot acties en prestaties. Deze capaciteiten hebben betrekking op de mate van zelf sturing(leiderschap), de mate van beïnvloeding(zeggenschap), de mate van kansen en talenten benutten(vakmanschap) en de mate om te komen tot  groei en ontwikkeling(beterschap).

Lees meer...

Rekenschap

Professionals worden in toenemende mate  gevraagd rekenschap af te leggen over hun inzet. Bedrijven willen weten wat het inzetten van ‘ons’ oplevert: ze willen zien welke stappen er ondernomen zijn, waartoe ze hebben geleid, hoe effectief en duurzaam deze zijn.  Dit geldt zowel voor individuele als voor team en organisatie trajecten. Rekenschap raakt ook aan verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van je handelen en deze onder ogen te durven komen als ze tegenvallen en te waarderen als ze meevallen. Het rekenschap geven over de effecten van de geleverde inspanningen vindt plaats via soft controls.

Lees meer...

Wetenschap

Organisaties en mensen willen graag onderbouwd zien dat de toepassingen op het terrein van ontwikkeling van mensen en organisaties wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

Lees meer...