Organisaties en mensen willen graag onderbouwd zien dat de toepassingen op het terrein van ontwikkeling van mensen en organisaties wetenschappelijk onderbouwd zijn.  Hierdoor neemt in elk geval de geloofwaardigheid van de producten toe en wordt er in meer of mindere mate rekenschap gegeven over de betrouwbaarheid en validiteit. De definitie van wetenschap hierbij is  gesystematiseerd vergaren van kennis die bijdraagt aan de ontwikkeling van de toepassingen.

Hiertoe heeft enerzijds kwantitatief onderzoek plaatsgevonden op de werking van de i movements survey. Dit door statistische analyses uit te voeren. Hieruit blijkt dat er significante positieve- en negatieve verbanden  bestaan tussen onderstroom indicatoren en bovenstroom indicatoren.

Anderzijds heeft kwalitatief onderzoek plaatsgevonden op de betekenis van de indicatoren. Dit door een onderzoekspanel van wetenschappers, gebruikers en ontwikkelaars de stellingen en de indicatoren voor te leggen. Daarnaast heeft een literatuur onderzoek plaatsgevonden naar de betekenis van de stellingen in relatie tot ondernemerschap en betrokkenheid. Tot slot  doet Drs. Hans Heijnen als onderdeel van zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit onderzoek  naar de effecten van het toepassen van de drie interventies ‘i movements survey en de online training en oefensessies ‘een echt gesprek voeren’ binnen teams in organisaties.  Belangstellenden om mee te doen aan het onderzoek kunnen contact opnemen met Hans Heijnen.

Een bredere kijk op de wetenschap is de kennisontwikkeling rondom de ontwikkeling van mens, team en organisatie.    Deze kennis onderbouwt,  naast de ervaring die we elke dag in de praktijk opdoen, de visie van eMovement.   Als we kijken naar mensen dan zien we dat deze het best presteren, het meeste plezier maken en het beste samenwerken als ze zelf de verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen over hun eigen handelen.  Als ze zelf de kansen en bedreigingen die ze zien en aanvoelen samen kunnen omzetten in initiatieven en acties. Als ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen groei en ontwikkeling en in staat zijn betekenisvol en kwetsbaar met elkaar te communiceren. Als ze dus zelf persoonlijk ondernemer zijn met hun echte zijn, hun echte gevoel als drijfveer om te bewegen.

Internationale wetenschappers zoals Prof. Otto Schrammer, met zijn baanbrekende  Theory U en Prof. Lynda Gratton met haar best selling Future of work  hebben veel onderzoek gedaan en doen onderzoek naar de betekenis en de effecten van deze visie op mens en organisatie.   In Nederland  wordt deze thematiek o.a.  onderzocht door Prof. Aukje Nauta als het gaat om participatie en dialoog. Door Prof. Willem de Nijs als het gaat om het mobiliseren van Social  Resources .