De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen, waarmee bedrijven en instellingen subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2019 is de derde tranche regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018/2019.

Heeft u plannen om aan  de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te werken? Fitter, vitaler, flexibeler, plezieriger, gezonder, bewuster, langer……passender! Dan is het nu een mooi moment om daar ‘werk’ van te maken of een versnelling/verdieping in aan te brengen. . Dan is dit dus een mooi moment om hier in 2019 invulling aan te geven. Per bedrijf/instelling  is er via een eenvoudige aanvraagprocedure €12.500,- beschikbaar. Dit bij een investering van €25.000,- ofwel 50% van de investering komt terug via de ESF subsidie. De minimale aanvraag bedraagt €12.000,-

Aan de hand van thema’s die bij u spelen(ziekteverzuim verminderen, vitaliteit verbeteren, verkoop verhogen, processen verbeteren, etc) gaat u aan de slag met duurzame inzetbaarheid.  Onze experts zijn als extern adviseurs bij vorige ESF ronden ingezet! Hierbij speelt ‘SLOW insights’ een belangrijke rol bij o.a. de analyse fase.

De ESF subsidie is beschikbaar voor alle non profit en profit bedrijven en organisaties. De eerste van drie termijnen  van inschrijving is vastgesteld van 8 tot 12 apri 2019. Toekenning vindt bij overschrijding van het subsidie budget via loting plaats. Wij verzorgen de aanvraag voor u.

Brochure+ESF+Duurzame+Inzetbaarheid+Bedrijven+2018+2019

Neem voor meer informatie neem graag contact op!

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Video Prof. Aukje Nauta over duurzame inzetbaarheid

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *