Het onderwijs maakt de beweging van kennis- en competentiegericht leren naar leren gericht op het ontdekken, ontplooien en benutten van talenten en capaciteiten . Dit vergt van de docenten en begeleiders dat zij een andere rol innemen dan ze tot nu toe gewend waren. De leergang OOG ondersteunt hen daarin.
Goed onderwijs draagt bij aan de toekomst van studenten. Nu de arbeidsmarkt snel verandert, de informatiestroom toeneemt en het tempo van leven accelereert, is het meer dan ooit nodig dat sturing zelf sturing leren nemen over hun leven. Dit vergt een verandering in  houding en gedrag die. beweegt van :

  • Destructief naar constructief gevoel
  • Reactief naar proactief
  • Afwachtend naar initiatief nemen
  • Wegkijken naar verantwoordelijkheid nemen
  • Ieder voor zich naar echt samenwerken
  • Eigen kringetje naar passende netwerken
  • Kwetsbaar naar weerbaar

Kortom: studenten moeten zelf in beweging komen en ondernemerszin ontwikkelen. Daarvoor is nodig dat ze inzicht hebben in hun verlangens en idealen maar ook in hun eigen gedrag en dat zich bewust worden van de consequenties van dit gedrag op het wel of niet kunnen realiseren van hun idealen.  Een belangrijke motivatie om te werken aan een gedragsverandering is de voorbeeldrol van de docent/begeleider. Goed voorbeeld doet volgen!

Om als docent en begeleider deze voorbeeldrol goed in te vullen is het noodzakelijk om dit gewenste ondernemende gedrag zelf te ontwikkelen c.q. te versterken. De leergang OOG ondersteunt  docenten en begeleiders die zelf de ontwikkeling naar ondernemend gedrag willen aangaan. Dat betekent verlangens en idealen verkennen, maar ook: blokkades tegenkomen, voelen en opruimen en deze ontwikkeling delen met studenten. Juist dit delen biedt stimulans en richting aan studenten om echt met zichzelf en elkaar aan de slag te gaan. Naar onze overtuiging en ervaring is dit de meest betekenisvolle manier om met deze groep jongeren aan de slag te gaan. Het geeft ruimte om met elkaar wederzijds vertrouwen en verbinding op te bouwen als basis voor het samen gaan van een ontwikkelingsweg. Dit met respect voor elkaars positie, achtergrond en ambities.

De leergang OOG is een intensief programma  bestaat uit vier onderdelen die vloeiend in elkaar overgaan.  Het eerste onderdeel bestaat uit een intake. Tijdens  de intake staat de verandercapaciteit en het draagvlak zowel op school, team en individueel niveau centraal. Ook worden hier randvoorwaarden en andere zaken meegenomen die spelen cq die nodig zijn.  De doorlooptijd inclusief de individuele gesprekken met de deelnemers bedraagt circa één maand.

Het tweede onderdeel bestaat uit een twaalf  werksessies van één dag rondom het thema ‘Persoonlijk Ondernemerschap’. Hierbij wordt gewerkt aan de hand van  het boek ‘Tien stappen op weg naar Persoonlijk Ondernemerschap’ van Hans Heijnen.  verdeeld over twee modules van vijf wekelijkse sessies  (met een pauze van twee maanden tussen beide) en één module van twee aaneengesloten dagen.  De sessies worden op de locatie van Business-to-Business Nuenen gegeven.

Het derde onderdeel bestaat uit vijf intervisiebijeenkomsten van één dagdeel. In deze periode gaat de groep aan de slag met het ontwikkelen van een studentenprogramma dat aansluit bij hun eigen beleving en de specifieke eisen die voor de opleiding gelden.  Het ontwikkelproces van het programma en de persoonlijke ontwikkeling staan centraal tijdens de intervisie, waarvoor de groep in drieën wordt gespiltst. De intervisie wordt begeleid door één intervisiebegeleider van eMovement en twee begeleiders van de school op basis van de Socratische methode. De bijeenkomsten vinden eenmaal per maand plaats op de locatie Business-to-Business in Nuenen.

Tijdens het vierde onderdeel worden het programma en de individuele ontwikkeling gepresenteerd.. Naast reflectie staan bij dit onderdeel evaluatie en next steps centraal. De doorlooptijd van de vier onderdelen bedraagt één jaar.

De rode draad van de leergang is het concept ‘verbindend samenwerken’. Naast de individuele ontwikkeling staat hierbij het ontwikkelen als team, als Posse centraal. Het concept staat hieronder schematisch weergegeven.

Het maximum aantal deelnemers per groep is 18 deelnemers die begeleid worden door één docent van eMovement en één begeleider van de deelnemende MBO-school. Deze laatste wordt gecertificeerd om de groepen te begeleiden. Op deze manier blijven kennis en ervaring met de leergang binnen de school  om ingezet te worden op andere plaatsen.

meer informatie  voor deze ‘in school’ leergang

In 2016 heeft een OOG pilot plaatsgevonden met 8 ex studenten gericht op het ontwikkelen van ondernemend gedrag met Hans Heijnen en Xandra Haas als docent en begeleider van de groep. Hieronder de reacties van enkele deelnemers.

Reactie Laura Peters,
deelnemer groep 1
Deze opleiding was voor mij een groot leerproces en het voelde als een groot cadeau.
Een kans op een betere toekomst en de mogelijkheid om mijzelf te blijven ontwikkelen.
Reactie Bas Floris,
deelnemer groep 1
Nu dat de opleiding  is afgelopen voel ik me een stuk beter, ik zit een stuk beter in mijn vel, ik heb heel wat zelfvertrouwen er bij. Ik heb bijna geen momenten meer van een negatief zelfbeeld. Ik merk op, onder andere op het werk, dat ik opener ben naar mensen. Ik praat meer met mensen en maak meer contact.
Reactie Sander Heijnen,
deelnemer groep 1
Als je iets wilt bereiken vereist dit veel energie en toewijding om dat tot realiteit te maken,
dat heb ik zeker geleerd de afgelopen maanden.

 

 

 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *