eMovement ondersteunt met haar tools en opleidingen experts die mensen in organisaties begeleiden, coachen, trainen, etc bij het ‘echt’ van binnenuit bewegen. Dit doen we vanuit de visie dat mensen die vanuit binnen uit, vanuit zichzelf de regie en verantwoordelijkheid nemen, werk doen dat veel beter bij hen past en meer aansluit bij de wensen van de organisatie. Wij geloven dat dit leidt tot betere prestaties, meer plezier, een gezonder werkklimaat, intrinsieke betrokkenheid en gerichte samenwerking.

i movement survey

De i movement survey geeft aan de hand van 100  indicatoren met bijbehorende stellingen,  inzicht in verborgen gebleven(onderstroom) ontwikkel- koester- belemmer- en uitgangspunten, die bijdragen om de eigen regie te nemen op je werk en leven van binnenuit, vanuit jezelf!  Daarnaast geeft de survey gesprekspunten  om met feedbackgevers in gesprek te gaan over issues (uit de onderstroom) die veelal onbesproken blijven en daarmee aanvullende inzichten geeft(blinde vlekken)

Op dit moment vindt een volledige upgrade van de survey plaats naar een ‘nieuwe structuur, rapportage en app’ voor gebruikers en experts. Voorgenomen releasedatum  5 december  2018 

Lees meer...

De kracht van het echte gesprek gebruiken

De kracht van het echte gesprek
Organisaties worden meer en meer ingericht vanuit de principes van zelfsturing en duurzame inzetbaarheid. Dit vraagt van leidinggevenden en medewerkers dat ze vanuit zichzelf in beweging komen, proactief zijn en met initiatieven komen om met anderen samen te werken, problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan. De kracht van het echte gesprek is erop gericht om jouw gesprekspartner vanuit zichzelf in beweging te brengen en op een verbindende manier met anderen samen te werken. De training besteedt extra aandacht aan de context en cultuur die bepalend is voor de mate van kracht van het echte gesprek!
Mensen in organisaties willen zich gezien en gehoord voelen. Maar al te vaak voelen ze zich niet serieus genomen niet in de laatste plaats omdat er allerlei zaken voor hen beslist worden waarvan wel verwacht wordt dat mensen er de verantwoordelijkheid voor nemen. De kracht van het echte gesprek is er op gericht om verdiepende vragen te stellen, gericht op het maken van verbinding i.p.v. het aanreiken van oplossingen. Hierdoor voelen mensen zich veel meer gezien en gehoord en hebben de eerder de moed om zich uit te spreken en of anderen aan te spreken.

Bekijk de promotie clip ‘de kracht van het echte gesprek’.

Werksessie bijwonen?

Ontdek meer over jezelf
Organisaties doen meer dan ooit een beroep op de capaciteiten en talenten van mensen. Mensen krijgen hierbij de ruimte om te leren en ontwikkelen. Dit vraagt van mensen in organisatie dat ze zichzelf beter leren kennen, meer over zichzelf ontdekken om daarmee optimaal bij te dragen aan de organisatieambities. Dit in balans met de persoonlijke ambities en waarden.

Ontdek meer over jezelf is erop gericht om onbekende capaciteiten, kwaliteiten en talenten op te sporen en daarnaast beperkingen en blokkades die dit in de weg staan te signaleren. De training besteedt extra aandacht aan de veiligheid en kwetsbaarheid die nodig om jezelf te laten zien en te gaan staan voor wie je bent en wat je doet.

Bekijk de promotieclip ‘ontdek meer over jezelf’

Werksessie bijwonen?

Lees meer...

SLOW trajecten

Bij SLOW Trajecten staat een aanpak waarbij  leren en werken hand in hand gaat met ontwikkelen en veranderen. Hierbij is het de rode draad: Samen Lerend Op Weg. Dit gebaseerd op de pijlers vertragen om te versnellen, beleven om te beklijven en uitspreken om aan te spreken

Lees meer...