Bij SLOW Trajecten staat een aanpak waarbij  leren en werken hand in hand gaat met ontwikkelen en veranderen. Hierbij is het de rode draad: Samen Lerend Op Weg. Dit gebaseerd op de pijlers vertragen om te versnellen, beleven om te beklijven en uitspreken om aan te spreken

Zie verder onder de menuknop Trajecten

 

Schematisch ziet SSLLOW er als volgt uit: