Van binnenuit bewegen is een belangrijk uitgangspunt binnen eMovement. Mensen die van binnenuit, vanuit de verbinding tussen hoofd, hart en handen in het leven staan, zijn beter in staat hun werk en leven zo in te vullen dat het past bij wie ze echt zijn. Het biedt de mogelijkheid om het beste en het mooiste uit jezelf en anderen te halen.  Het is een voortdurende ‘ontwikkel- en leer tocht’ met dalen en toppen, met drempels en heuvels, met karrensporen en reflexen, met diepte- en hoogte punten: Met AUW’s en WAUW’s.  De kunst is om bij tijd en wijle en op de juiste momenten te reflecteren op je eigen tocht, je eigen gevoel, handelen en gedrag!

Reflecteren gaat niet vanzelf.  Er zijn veel obstakels om niet te reflecteren en de meeste bevinden zich in jezelf. Het ontbreken van de nodige inzichten en het onbewust zijn van de noodzaak en toegevoegde waar van reflecteren voor je persoonlijke ontwikkeling  zorgen dat reflecteren onvoldoende gebeurt.  Reflecteren wordt in organisaties  ingebed in vormen van HR cycli, intervisie bijeenkomsten en geduid als een kerncompetentie. De kunst is nu om reflecteren in te zetten in de dagdagelijkse praktijk zodat het een effectieve manier wordt om te sturen op je eigen werk en leven.

Vanuit de SSLLOW trajecten biedt de eerste pijler ‘Vertragen om te versnellen’ ruimte om aandacht te besteden aan het reflecteren om te leren! Werksessie bijwonen?