SSLLOW staat voor Samen Lerend  Op Weg. Één van de drie SSLLOW pijlers is ‘vertragen om te versnellen’ en bij die vertraging aandacht te hebben voor  luisteren en zien! Een methode om dat effectief te doen is de SSLLOW observatie feedback.

Het is een eenvoudige, gestructureerde manier van feedback geven, gebaseerd op de principes van observeren. De ervaring met SLOW leert dat deelnemers aan de trajecten het lastig vinden om de bewustwording en inzichten toe te passen in de praktijk van alle dag. Ingesleten patronen, reflexen, maskers en verharde onderlinge verhoudingen staan ander gedrag en anders handelen in de weg.

Het terugkoppelen van wat de observeerder ziet, voelt en denkt in de context van degene die feedback vraagt, geeft direct handvatten om een volgende keer anders te handelen en ander gedrag te laten zien. Door deze terugkoppeling na afloop te delen vindt ook bewustwording plaats bij de andere deelnemers aan het gesprek of overleg. Het komt de effectiviteit en duurzaamheid van leren en ontwikkelen ten goede!

Observeren en terugkoppelen is een natuurlijke manier van feedback geven. Ouders passen het toe bij de opvoeding van hun kinderen. Het is een middel om te verbeteren, richting te geven en waardering te uiten. Het wordt echter ook ingezet om te bestraffen, om tegen te houden of te verwijten. In de Slow feedback wordt  aandacht gegeven aan de positieve en constructieve component van feedback maar  ook een kritische en confronterende component niet om te verwijten of bestraffen maar om van te leren. .

SLOW feedback is een manier die mensen bij elkaar  brengt. Hierbij  is het belangrijk om het uitspreken en aanspreken écht te oefenen bijvoorbeeld via een rondje beleving en of bedoeling. In een veilige context waarin ruimte is om te kijken naar eigen triggerpoints, patronen en overlevingsmechanismes en deze met elkaar te delen.. Door hierop bewustzijn te ontwikkelen krijgt de feedback meer diepgang en kwaliteit. Ook hier past het inzetten van de SSLLOW Inside Survey uitstekend!

SLOW feedback werkt ook prima als vervanger of aanvulling voor de 360gr feedback. Naarmate 360gr feedback vaker wordt ingezet neemt de impact en de effectiviteit af. Het wordt moeilijker om nieuwe feedbackgevers te vinden of steeds dezelfde feedbackgevers te blijven vragen. Werksessie bijwonen?