Certificeringsdagen SLOW Insights (voorheen i movement survey)

De vraag vanuit de markt
Ontwikkelingen zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , ondernemendheid, betrokkenheid, etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen ofwel dat ze hun persoonlijke – en team leer- en ontwikkelvermogen versterken. Dit vraagt o.a. een andere manier van communiceren gericht op het voeren van  echte  gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en  het vraagt de moed om het anders te doen. Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders leren en ontwikkelen.

Lees meer...

Teamcoach verdiepingstraject

Als coach ben je gewend om zo snel mogelijk naar de oplossing toe te gaan. Op korte termijn lijkt dat een antwoord te zijn maar vaak vervliegt de werking hiervan op langere termijn. Ruimte geven aan de dingen zoals ze zijn, gevoelens daarover te ervaren, uiten en ook leren te (ver)dragen leidt tot een transformatie van binnenuit.

Lees meer...

SSLLOW samenwerken

Het SSLLOW samenwerken  is een ontwikkeltraject traject van 5 dagen met een doorlooptijd van 2 maanden dat zorgt voor een bewustwording en inzicht van de noodzaak van persoonlijk  ontwikkelen en verbindend  samenwerken. Het traject draagt bij aan een fundament om langdurig  en op basis van echt vertrouwen met elkaar samen te werken aan  persoonlijke- team en bedrijfsontwikkeling aan de ene kant en sociale[1]  producten/ diensten innovaties aan de andere kant.  Het principe van alleen ga je sneller maar samen kom je verder ligt hieraan ten grondslag!Na afloop van dit traject heeft deelnemer inzicht gekregen in de betekenis van verbindend samenwerken en is zich bewust van zijn eigen bijdrage om dit te realiseren.  Daarnaast krijgt de deelnemer zicht op zijn/haar eigen interactiepatronen, gedragsreflexen en karrensporen. Aan de hand van praktijksituaties oefenen de deelnemers hiermee en ontstaan nieuwe ‘handelings- en interactie perspectieven’

De deelnemer neemt na een introductie- en kennismakingssessie(middag-avond sessie met licht diner) deel aan de volgende sessies:

 1. Themasessie: elementen van natuurlijk samenwerken: betrokkenheid, verbondenheid, kwetsbaarheid en ondernemendheid. Daarnaast de rode draad van het traject vaststellen. Oefenen met reflexen! (ochtend-middag sessie met lunch)
 2. Inzichtsessie: Inzicht in de noodzaak van wederkerigheid en afhankelijkheid als beinvloeders van betrokkenheid en verbondenheid bij verbindend samenwerken. Oefenen met verbindende gespreksvoering aan de hand van de Transactionele analyse  (ochtend-middag sessie met lunch)
 3. Inzicht sessie : Herkenning en inzicht in onder- en bovenstroom indicatoren indicatoren die blokkerend dan wel stimulerend zijn bij het verbindend samenwerken.  Oefenen met bespreken van deze indicatoren (ochtend-middag sessie met lunch)
 4. Inzichtsessie: Inzicht in de noodzaak van integriteit en behoedzaamheid. De deelnemers krijgen inzicht in de noodzaak van integriteit als beinvloeders  bij de elementen kwetsbaarheid en ondernemendheid van verbindend samenwerken. Oefenen met verbindende gespreksvoering. (ochtend-middag sessie met lunch)
 5. Themasessie: De ‘poort’ naar verbindend samenwerken: Gastvrijheid, nederigheid, nieuwsgierigheid  en onenigheid.  De deelnemer leert daarnaast verschillende leiderschap- en invloedstijlen en rollen te herkennen en zich bewust te zijn van eigen rollen.  Oefenen met verschillende stijlen (ochtend-middag sessie met lunch) en eigen presentatie over eigen ontwikkel- en reflectiepunten.
  Het traject heeft een blended karakter. Dit wil zeggen dat het volgen van een tweetal on-line trainingen( ‘de kracht van het echte gesprek en ‘ontdek meer over jezelf’ deel uit maken van het traject!

De investering  per traject van  maximaal 12 deelnemers en twee begeleiders  € 13.000,- excl. BTW en in inclusief de onderstroom survey, de beide online trainingen en exclusief locatiekosten. Materialen zijn inbegrepen.  Er wordt verder gewerkt met gastacteurs! De mogelijkheid bestaat ook om met één begeleider van eMovement te werken en één intern begeleider.  De trajectinvestering bedraagt alsdan € 9.000,- excl BTW, Voor kleinere teams(directie/MT/toezichthouders, etc)  maken we graag een opmaat traject op basis van investering per deelnemer!

 

[1] Sociale innovatie in het domein van  talent- en deskundigheids ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, etc.

[2] Het meerjarenprogramma bestaat uit SSLLOW innoveren, SSLLOW implementeren en SSLLOW gamificeren

 

Lees meer...

SSLLOW innoveren

Het SSLLOW innoveren is een innovatietraject traject van 10 fasen(20 dagen) met een doorlooptijd van 4- 6 maanden dat zorgt voor een bewustwording en inzicht van de noodzaak van samen  innoveren op producten, diensten en mensen. Het traject draagt bij aan een fundament om langdurig  en op basis van echt vertrouwen met elkaar samen te werken aan  sociale[1] en producten/ diensten innovaties.

Door de combinatie van de EMovement SSLLOW methode en innovatie methodieken (Service Design, VOORT en ‘Design Thinking’ )  is de  deelnemer en de organisatie verzekert van duurzame verankering van de kennis van natuurlijke samenwerking en innovatief denken.  Het principe van alleen ga je sneller maar samen kom je verder ligt hieraan ten grondslag!

Na afloop van dit traject heeft het team deelnemer inzicht gekregen in de betekenis van innoveren en is zich bewust van zijn eigen bijdrage om dit te realiseren.  Daarnaast levert het team 3 á 4 kansrijke businesscases op! Dit traject maakt een deel uit van het eMovement meerjaren programma[2] maar kan prima stand alone gevolgd worden

 

De deelnemers doorlopen de volgende 10 fases:

 1. SSLLOW GOAL

In twee fases nemen de deelnemers deel aan meerdere sessies en krijgen inzicht in de noodzaak van natuurlijke samenwerking en realiseren samen een ‘SMART en FUZZY’ innovatie opdracht.

 1. SSLLOW DISCOVER

Met de innovatie opdracht op ‘zak’ gaan de deelnemers zelf in gesprek met (potentiële) klanten[3].  over mogelijke knelpunten bij de beleving van een product of dienst. Zij worden daarbij ondersteund door themasessie over echte gesprekvoering en klantbeleving[4]  waarbij niet alleen de techniek maar ook en vooral het werken aan verbindende relaties belicht worden.

 1. SSLLOW IDEA’S AND CONCEPTS

De deelnemer doorloopt 3 fases. Een creatieve werksessie waarin, op basis van de innovatie opdracht en feedback van (potentiele) klanten, ideeën verzameld worden en deze met verschillende technieken teruggebracht worden naar een mogelijk oplossingen. Daarna worden de (geconvergeerde) ideeën in een werksessie uitgewerkt naar presentabele concepten. Met een werksessie over accepteren en vertrouwen krijgt de deelnemer inzicht in de impact van deze aspecten op het verbindend samenwerken en dus het realiseren van innovatie.

 1. SSLLOW FEEDBACK

In deze fase van het SLOW Innovate traject krijgt de deelnemer te maken met twee vormen van feedback. Enerzijds wordt met de presentabele concepten op verschillende manieren (interviews, klantpanels etc.) feedback gevraagd aan (potentiele) klanten. In de periode tussen SLOW IDEA’s AND CONCEPT en deze fase worden de deelnemer gevraagd stellingen te beantwoorden over zichzelf en feedbackgevers over de deelnemer waardoor er inzicht de zogenaamde onderstroom en bovenstroom factoren. Deze resultaten kunnen later eventueel gebruikt worden voor het programma SSLLOW implementeren.

 1. SSLLOW BUSINESS CASES

In deze fase worden door de deelnemers 3 tot 4 kansrijke concepten uitgewerkt naar presentabele business cases, waarnaar er een formeel go/no go besluitvormingsproces plaats vindt per business case.

 1. SSLLOW ‘ LESSONS LEARNED’

Een afsluitende fase met een terugblik en formele beëindiging van het SSLLOW INNOVATE traject en mogelijk overdracht voor SSLLOW implementeren of SSLLOW samenwerken!

Het traject heeft een blended karakter. Dit wil zeggen dat het volgen van de online training ‘verbindend samenwerken’  maakt  deel uit van het traject!

Prijs per team  bij maximaal 12 deelnemers en twee begeleiders: € 24.500,- Dit in inclusief de onderstroom surveys , de online training ‘verbindend samenwerken’, alle sessies inclusief lunch en of diner en alle materialen.  Er wordt verder gewerkt met enkele gastoptredens en gastdocenten! Voor kleinere teams(directie/MT/toezichthouders, etc)  maken we graag een opmaat traject op basis van investering per deelnemer!

De locatie(s) wordt in overleg met het team vastgesteld.

[1] Sociale innovatie in het domein van  talent- en deskundigheids ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, etc.

[2] Het meerjarenprogramma bestaat uit SSLLOW ontwikkelen, SSLLOW innoveren, SSLLOW implementeren en SSLLOW gamificeren

[3] Lees ook b klant, cliënt, partners, gasten, bezoekers, verwanten

[4] Lees ook beleving van klant, cliënt, partners, gasten, bezoekers, verwanten

 

 

 

Lees meer...

Hier kunt u zich inschrijven.