De vraag vanuit de markt
Ontwikkelingen zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , ondernemendheid, betrokkenheid, etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen ofwel dat ze hun persoonlijke – en team leer- en ontwikkelvermogen versterken. Dit vraagt o.a. een andere manier van communiceren gericht op het voeren van  echte  gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en  het vraagt de moed om het anders te doen. Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders leren en ontwikkelen.

Daarnaast worden coaches, (verander)managers,(HR) adviseurs, etc. in toenemende mate gevraagd rekenschap af te leggen over hun inzet en resultaten op het terrein van leren en ontwikkelen. Organisaties willen weten wat het inzetten van ‘ons’ oplevert. Ze willen zien welke stappen er ondernomen zijn, waartoe ze hebben geleid, hoe effectief en duurzaam deze zijn. Dit geldt zowel voor individuele als voor teamtrajecten. Daar maken veel professionals vanuit de inhoud een (over)stap naar adviserende- en coachende rollen. Ze zijn zoek zijn naar handvatten over hoe een verandertraject op menselijk vlak in te zetten en vorm te geven, inzicht te krijgen en te behouden ten aanzien van voortgang en resultaat of om verdieping te krijgen in hun eigen rol als coach, teamleider of adviseur. De SSLLOW Inside App (SIA) geeft inzicht in ontwikkel- belemmer-koester- uitgangs en gesprekspunten die ondersteunend zijn bij het verbeteren, versterken van het leer-en ontwikkelvermogen en maakt leren en ontwikkelen concreet, meetbaar en haalbaar.

Na het volgen van de certificeringsdagen kun je de Slow Insights inzetten als tool binnen jouw praktijk, jouw dienstverlening en of jouw functie binnen een organisatie.  Het is uiteraard als het behalen van het rijbewijs. Door in de praktijk veel met de Slow Insights te werken ontwikkel jij jezelf als expert.

De Slow Insights certificeringsdagen vinden in 4 dagdelen in twee dagen plaats in een frequentie van twee weken. De investering bedraagt € 595,- excl. BTW per deelnemer en €129,- voor de online training ‘de kracht van het echte gesprek’. De certificering wordt gegeven door  Drs. Hans Heijnen, bedenker en ontwikkelaar van de Slow Insights, samen met één van de experts.

Tijdens de dagen komen de principes van eMovement aan bod en daarmee ook veel veranderkunde en (organisatie)psychologie die als basis dient voor Slow Insights. Door dit meteen in te zetten in je eigen trajecten is er veel aandacht voor toepassing en verwerking. Meer info onder opleiding of via onderstaand antwoordformulier. De komende certificeringsdagen vinden na de zomer plaats. Data volgen!

Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 6, tot een maximum van 8. Hieronder volgt het programma op hoofdlijnen:
(Note: tijdens het hele programma zullen intervisie- en interventietechnieken een belangrijke rol spelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de on line training ‘de kracht van het echte gesprek).

Hier reacties op de vorige CD dagen

Programma

dag 1 – e Movement visie en missie en eigen vertrekpunten

  • Missie en visie eMovement, ontstaansgeschiedenis en gedachtegoed
  • Presentatie ontwikkelmand: gif- en geefmandje, constructief –destructief, rode draad
  • Behandelen boek ‘10 stappen op weg naar persoonlijk ondernemerschap’
  • Werkvorm matrix Persoonlijk Fundament (o.a. AUW en WAUW opdracht)
  • Uitleg afleren beperkende factoren vanuit de rapportage

dag 1 – e Movement visie en missie en eigen vertrekpunten

   • Verkenning op het verbeteren van het leer-en ontwikkelvermogen
   • SLOW programma’s en de SLOW Insights  als tool
   • Werken met eigen uitkomsten Slow Insights
   • Werken met persoonlijke expertomgeving

dag 2 – Aan de hand van de praktijk: cases bespreken en theorie behandelen

      • Analyseren, concluderen, advies  en bespreken ingebrachte SIA uit praktijk
      • toepassingsmogelijkheid eigen praktijk en dienstverlening(inbreng eigen casus)
      • Oefenen met Slow Insights in gespreksvoering
      • Afronding en uitreiking certificaten

Deelnemers
De leergang naar certificering voor eMovement is bedoeld voor professionals, coaches,  adviseurs, HR managers, teamleiders en (organisatie)psychologen die de toepassingen van eMovement willen gebruiken in hun dagelijkse praktijk en daarmee ècht verschil willen maken en dit moeten en willen onderbouwen.. Indien je geen certificaat of vooropleiding hebt op het vlak van bedrijfskunde, HRM, coaching of op andere raakvlakken met persoonlijke en/of organisatieontwikkeling, nodigen we je graag uit voor een gesprek. De leergang wordt gegeven op minimaal HBO werk- en denkniveau.

Voorbereiding
Voor dag 1

      • Online training – ‘De kracht van een  echt gesprek”
      • Bekijken boek Hans Heijnen ‘Tien stappen op weg naar Persoonlijk Ondernemerschap’
      • Invullen eigen Slow Insights met 2 gesprekspartners

De opleiding vindt plaats in  de regio Eindhoven. Koffie, thee, fris, lunch en (lichte maaltijd op de tweede dag) is inclusief.

Investering
De investering voor deze certificeringdagen bedraagt € 1.995,- excl. BTW en inclusief materialen,  twee SIA’s(individueel met twee feedbackgevers t.w.v. €149,- per Slow insights), het boek Tien stappen op weg naar Persoonlijk Ondernemerschap en inclusief de on line training ‘de kracht van het echte gesprek’  en ‘ontdek meer over jezelf ter waarde van € 129,- excl. BTW per on line training.  Facturering en betaling vindt voor aanvang van de dagen plaats.