Het SSLLOW innoveren is een innovatietraject traject van 10 fasen(20 dagen) met een doorlooptijd van 4- 6 maanden dat zorgt voor een bewustwording en inzicht van de noodzaak van samen  innoveren op producten, diensten en mensen. Het traject draagt bij aan een fundament om langdurig  en op basis van echt vertrouwen met elkaar samen te werken aan  sociale[1] en producten/ diensten innovaties.

Door de combinatie van de EMovement SSLLOW methode en innovatie methodieken (Service Design, VOORT en ‘Design Thinking’ )  is de  deelnemer en de organisatie verzekert van duurzame verankering van de kennis van natuurlijke samenwerking en innovatief denken.  Het principe van alleen ga je sneller maar samen kom je verder ligt hieraan ten grondslag!

Na afloop van dit traject heeft het team deelnemer inzicht gekregen in de betekenis van innoveren en is zich bewust van zijn eigen bijdrage om dit te realiseren.  Daarnaast levert het team 3 á 4 kansrijke businesscases op! Dit traject maakt een deel uit van het eMovement meerjaren programma[2] maar kan prima stand alone gevolgd worden

 

De deelnemers doorlopen de volgende 10 fases:

  1. SSLLOW GOAL

In twee fases nemen de deelnemers deel aan meerdere sessies en krijgen inzicht in de noodzaak van natuurlijke samenwerking en realiseren samen een ‘SMART en FUZZY’ innovatie opdracht.

  1. SSLLOW DISCOVER

Met de innovatie opdracht op ‘zak’ gaan de deelnemers zelf in gesprek met (potentiële) klanten[3].  over mogelijke knelpunten bij de beleving van een product of dienst. Zij worden daarbij ondersteund door themasessie over echte gesprekvoering en klantbeleving[4]  waarbij niet alleen de techniek maar ook en vooral het werken aan verbindende relaties belicht worden.

  1. SSLLOW IDEA’S AND CONCEPTS

De deelnemer doorloopt 3 fases. Een creatieve werksessie waarin, op basis van de innovatie opdracht en feedback van (potentiele) klanten, ideeën verzameld worden en deze met verschillende technieken teruggebracht worden naar een mogelijk oplossingen. Daarna worden de (geconvergeerde) ideeën in een werksessie uitgewerkt naar presentabele concepten. Met een werksessie over accepteren en vertrouwen krijgt de deelnemer inzicht in de impact van deze aspecten op het verbindend samenwerken en dus het realiseren van innovatie.

  1. SSLLOW FEEDBACK

In deze fase van het SLOW Innovate traject krijgt de deelnemer te maken met twee vormen van feedback. Enerzijds wordt met de presentabele concepten op verschillende manieren (interviews, klantpanels etc.) feedback gevraagd aan (potentiele) klanten. In de periode tussen SLOW IDEA’s AND CONCEPT en deze fase worden de deelnemer gevraagd stellingen te beantwoorden over zichzelf en feedbackgevers over de deelnemer waardoor er inzicht de zogenaamde onderstroom en bovenstroom factoren. Deze resultaten kunnen later eventueel gebruikt worden voor het programma SSLLOW implementeren.

  1. SSLLOW BUSINESS CASES

In deze fase worden door de deelnemers 3 tot 4 kansrijke concepten uitgewerkt naar presentabele business cases, waarnaar er een formeel go/no go besluitvormingsproces plaats vindt per business case.

  1. SSLLOW ‘ LESSONS LEARNED’

Een afsluitende fase met een terugblik en formele beëindiging van het SSLLOW INNOVATE traject en mogelijk overdracht voor SSLLOW implementeren of SSLLOW samenwerken!

Het traject heeft een blended karakter. Dit wil zeggen dat het volgen van de online training ‘verbindend samenwerken’  maakt  deel uit van het traject!

Prijs per team  bij maximaal 12 deelnemers en twee begeleiders: € 24.500,- Dit in inclusief de onderstroom surveys , de online training ‘verbindend samenwerken’, alle sessies inclusief lunch en of diner en alle materialen.  Er wordt verder gewerkt met enkele gastoptredens en gastdocenten! Voor kleinere teams(directie/MT/toezichthouders, etc)  maken we graag een opmaat traject op basis van investering per deelnemer!

De locatie(s) wordt in overleg met het team vastgesteld.

[1] Sociale innovatie in het domein van  talent- en deskundigheids ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, etc.

[2] Het meerjarenprogramma bestaat uit SSLLOW ontwikkelen, SSLLOW innoveren, SSLLOW implementeren en SSLLOW gamificeren

[3] Lees ook b klant, cliënt, partners, gasten, bezoekers, verwanten

[4] Lees ook beleving van klant, cliënt, partners, gasten, bezoekers, verwanten