Het SSLLOW gamificeren is een innovatietraject traject van 5 fasen(10 dagen) met een doorlooptijd van 2- 4 maanden dat zorgt voor een bewustwording en inzicht van de noodzaak van  gamificeren als toepassing om leren en ontwikkelen tot een primaire activiteit te maken aan de ene kant en om gamification te gebruiken om ‘van moeten naar willen’ te komen aan de andere kant. Het traject draagt bij aan een fundament om langdurig  en op basis van echt vertrouwen met elkaar op een plezierige manier samen te werken en prestaties te leveren.

Door de combinatie van de EMovement SSLLOW methode en gaminfication methodieken (Creatief denken, Octalysis framework en ‘Design Thinking’ )  is de deelnemer en de organisatie verzekert van duurzame verankering van gamification als toepassing om lerend op weg te zijn en daardoor meer uit jezelf en anderen te halen.  Het principe van alleen ga je sneller maar samen kom je verder ligt hieraan ten grondslag!
Na afloop van dit traject heeft het team deelnemer inzicht gekregen in de betekenis van gamificeren en is zich bewust van zijn eigen bijdrage om dit te realiseren.  Daarnaast levert het team 3 á 4 kansrijke gamification toepassingen op! Dit traject maakt een deel uit van het eMovement meerjaren programma maar kan prima stand alone gevolgd worden
Het traject wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Gamiguide. Toelichting traject volgt