Als coach ben je gewend om zo snel mogelijk naar de oplossing toe te gaan. Op korte termijn lijkt dat een antwoord te zijn maar vaak vervliegt de werking hiervan op langere termijn. Ruimte geven aan de dingen zoals ze zijn, gevoelens daarover te ervaren, uiten en ook leren te (ver)dragen leidt tot een transformatie van binnenuit.

Om dit proces te stimuleren moet je als coach sterk in je schoenen staan. Niet zozeer omdat je veel moet weten maar vooral ook omdat een brede basis van ‘aanwezig zijn’ nodig is, zodat een ander zich welkom heet met alles wat er is. In dat licht is het een voorwaarde dat de coach zichzelf goed kent en weet hoe het is om in onzekerheid en twijfel te blijven.

Als we onze eigen schaduwen/blinde vlekken/angsten en onzekerheden niet kennen worden die snel getriggerd in een gesprek met de ander . We zullen dan geneigd zijn die plekken te omzeilen en ons te wenden  tot oplossingen.

Traject

Door  pijnpunten en valkuilen goed te kennen en jezelf hierin te reguleren kun je werkelijk met je aandacht bij de ander zijn en is het mogelijk de ander aan te moedigen verandering en ontwikkeling in de diepte te bewerkstelligen.

Zoals gezegd is gekozen voor een intensief traject van 6 dagen verdeeld in 2 x drie dagen van 09.30 uur  tot 18.00 uur. De eerste drie dagen zijn met overnachting.  De tweede drie dagen vinden in een frequentie van één dag per drie weken. Deze dagen werk je in een groep van max. 12 mensen, intensief aan je persoonlijk en professionele houding als coach.  In de groep wordt gewerkt aan de hand van verschillende werkvormen zoals meditatie, lichaamswerk, en creatieve werkvormen. Ook is iedereen in de gelegenheid om persoonlijke sessies te doen.  Hiervoor wordt de groep in tweeën opgesplitst. Tijdens het zien van het innerlijk werk van je collega’s wordt er vaak al veel aangeraakt in je eigen proces, dit wordt als werkend en behulpzaam ervaren om je eigen werkpunten aan te gaan.(eerste drie dagen)

Naast de meer innerlijke verdieping is er  aandacht voor jouw positie in de organisatie waar je werkt en hoe je op een natuurlijke manier meer invloed kunt uitoefenen, meer voor elkaar krijgt als teamcoach en natuurlijk is er veel ruimte om samen met elkaar  in gesprek te gaan, te sparren en te spiegelen. Specifieke aandacht is er voor actuele thema’s en bewegingen zoals van aansturing naar zelfsturing, het werken aan Team Ontwikkel Plannen en teamambities maar ook het omgaan met spanningen en mogelijke conflicten binnen teams.

Omdat de groep meerdere keren bijeenkomt, gaat men met elkaar een proces aan. Dit en de begeleiders waarborgen de veiligheid zodat men de bereidheid voelt zich ook werkelijk te openen voor wat speelt.

Wat levert het op?

Na deze dagen zal de coach een breder vlak aan zelfkennis ervaren, waardoor hij/zij op een soepele, vanzelfsprekende manier als coach je werk te doen. Na afloop zijn de deelnemers tevens gecertificeerd voor het inzetten van de SLOW insights Survey

De bagage die hij/zij meeneemt is dan ook veel meer dan tools om korte termijn-oplossingen aan te dragen.

Begeleiding

Deze dagen worden begeleid door Christianne Nagel en Hans Heijnen. Beide hebben ruime ervaring in het werken met zowel individuele als groepstrajecten op gebied van coaching en therapie.

De investering bedraagt € 1.995,- excl. BTW per deelnemer, incl locatiekosten.  Voor specifieke doelgroepen cq trajecten maken we graag een op maat voorstel.  Meer informatie of aanmelden kan via onderstaand formulier.