eMovement ondersteunt met haar blended toepassingen en opleidingen interne en externe experts die mensen in organisaties begeleiden, coachen, trainen, etc bij het ‘echt’ van binnenuit bewegen. Dit doen we vanuit de visie dat mensen die vanuit binnen uit, vanuit zichzelf de regie en verantwoordelijkheid nemen, werk doen dat veel beter bij hen past en meer aansluit bij de wensen van de organisatie. Wij geloven dat dit leidt tot betere prestaties, meer plezier, een gezonder werkklimaat en intrinsieke betrokkenheid vanuit gezamenlijke waarden. De blended toepassingen, die hieronder worden  toegelicht,  leveren een blijvende bijdrage aan  het vermogen van mensen in organisaties om met elkaar samen te werken en met elkaar te excelleren.

Survey

Survey

De i movement survey geeft snel en gericht inzichten die bijdragen om vanuit jezelf in beweging, in verandering, te komen. De survey brengt het effect van de beweging, verandering in beeld waardoor deze meetbaar wordt. Lees meer..

Online training

Online training

In de online training ‘een echt gesprek voeren’ staan je ego en je ‘echte ik’ centraal. Het leidt tot verrassende en diepere inzichten over wie je echt bent en hoe je echtheid in te zetten. Daarnaast worden specifieke gespreks-technieken en interventies behandeld. Lees meer...

Oefensessies

Oefensessies

Tijdens de oefensessies staat het doen en ervaren centraal. Echte betekenisvolle gesprekken voeren is een kwestie van veel doen. In de sessies wordt gewerkt aan drempels en blokkades die je tegenhouden. Lees meer..

Testimonial

Het is een inspirerend en ondersteunende e-learning. Fijn om hem parallel aan de te volgen live training (Radar) én om hem modulair te kunnen volgen in het verlengde van mijn eigen kennis en leerproces / leergierigheid. Persoonlijk leiden de kennisvragen met scoreresultaat mij af van het antwoord wat ik intuïtief had willen geven. Ik merk dat ik geneigd ben niet in te vullen wat ik vind, maar wat ik denk dat de ander voor een antwoord wil. Dit leidde meermaals tot een fout antwoord. Maar dat zegt meer over mij dan over de training. Deze e-learning, en de daarbij fout gegeven antwoorden, hebben mij echter ook versterkt in de gedachte: het gaat er minder om of ik het goede antwoord geef, maar om welk gedrag ik ga vertonen na het volgen van deze e-learning. Tip: toelichten over hoe snel terug te keren naar de learning na het openen van een PDF bestand

Ada Stolk over de online training

Nieuwsberichten

08-03-2017 – Start Opleiding ‘Ontwikkelen Ondernemend Gedrag voor jongeren”

Lees meer...
Meer berichten

Blogs

Zelfsturing is zinsbegoocheling

Overgenomen van en geschreven door Sander Denk, geplaatst in organiseren.

Met veel interesse en momenten van (h)erkenning en schrik las ik het artikel Vrij Maar Niet Blij van Annet Maseland in samenwerking met psychotherapeut Carien Karsten in de P&O Actueel van april 2015. Het gaat over de nieuwe religie: zelfsturing. Wat een fantastische prikkel om tot dit nieuwe persoonlijke blog te komen.

Lees meer...

30-01-2017 – start leergang ‘echte gespreksinterventies’

De vraag vanuit de markt
Ontwikkelingen zoals zelfsturing, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen. Dit vraagt een andere manier van communiceren gericht op het voeren van  echte, authentieke, kwetsbare  gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en  het vraagt de moed om het anders te doen. Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders gezien worden.

Lees meer...

Meer berichten