eMovement ondersteunt met haar blended toepassingen en opleidingen interne en externe experts die mensen in organisaties begeleiden, coachen, trainen, etc bij het ‘echt’ van binnenuit bewegen. Dit doen we vanuit de visie dat mensen die vanuit binnen uit, vanuit zichzelf de regie en verantwoordelijkheid nemen, werk doen dat veel beter bij hen past en meer aansluit bij de wensen van de organisatie. Wij geloven dat dit leidt tot betere prestaties, meer plezier, een gezonder werkklimaat en intrinsieke betrokkenheid vanuit gezamenlijke waarden. De blended toepassingen, die hieronder worden  toegelicht,  leveren een blijvende bijdrage aan  het vermogen van mensen in organisaties om met elkaar samen te werken en met elkaar te excelleren.

Klanten vragen onze experts  te begeleiden bij o.a. het ontwikkelen van ondernemend gedrag, bij het versterken van samenwerkingsverbanden(keten, branche, partners, onderling), het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en het oplossen van conflicten en spanningen.

Survey

Survey

De i movement survey geeft snel en gericht inzichten die bijdragen om vanuit jezelf in beweging, in verandering, te komen. De survey brengt het effect van de beweging, verandering in beeld waardoor deze meetbaar wordt. Lees meer..

Online training

Online training

De online trainingen  ‘de kracht van een echt gesprek’  en ‘ontdek meer over jezelf’  zijn ondersteunend bij het van binnenuit  in beweging komen.   Het geeft meer inzichten en bewustwording over wie je echt bent. Door hier met anderen het gesprek aan te gaan komen verbindingen van binnenuit tot stand.  Lees meer..

Oefensessies

Oefensessies

Tijdens de oefensessies staat het doen en ervaren centraal. Oefenen is de enige manier om de kracht van echte gesprekken te ontwikkelen.  In de sessies wordt geoefend met drempels , blokkades die je tegenhouden en aan interventies die je ondersteunen. Lees meer..

Nieuwsberichten

Samen Lerend Op Weg, leidinggevenden in hun kracht!

Zorgaanzet, de regionale koepelorganisatie in Limburg, heeft het SLOW traject dat uitgevoerd wordt door Hans Heijnen, expert bij eMovement, als innovatie case opgenomen!  Hierbij staat Samen Lerend Op Weg centraal en… Lees meer...

Leergang ‘Oog voor de meester’

Het onderwijs maakt de beweging van kennis- en competentiegericht leren naar leren gericht op het ontdekken, ontplooien en benutten van talenten en capaciteiten . Dit vergt van de docenten en begeleiders dat zij een andere rol innemen dan ze tot nu toe gewend waren. De leergang OOG ondersteunt hen daarin. Goed onderwijs draagt bij aan de toekomst van studenten. Nu de arbeidsmarkt snel verandert, de informatiestroom toeneemt en het tempo van leven accelereert, is het meer dan ooit nodig dat sturing zelf sturing leren nemen over hun leven. Dit vergt een verandering in  houding en gedrag die. beweegt van : (meer…) Lees meer...
Meer berichten