eMovement ondersteunt met haar blended toepassingen en opleidingen interne en externe experts die mensen in organisaties begeleiden, coachen, trainen, etc bij het ‘echt’ van binnenuit bewegen. Dit doen we vanuit de visie dat mensen die vanuit binnen uit, vanuit zichzelf de regie en verantwoordelijkheid nemen, werk doen dat veel beter bij hen past en meer aansluit bij de wensen van de organisatie. Wij geloven dat dit leidt tot betere prestaties, meer plezier, een gezonder werkklimaat en intrinsieke betrokkenheid vanuit gezamenlijke waarden. De blended toepassingen, die hieronder worden  toegelicht,  leveren een blijvende bijdrage aan  het vermogen van mensen in organisaties om met elkaar samen te werken en met elkaar te excelleren.

Survey

Survey

De i movement survey geeft snel en gericht inzichten die bijdragen om vanuit jezelf in beweging, in verandering, te komen. De survey brengt het effect van de beweging, verandering in beeld waardoor deze meetbaar wordt. Lees meer..

Online training

Online training

In de online training ‘een echt gesprek voeren’ staan je ego en je ‘echte ik’ centraal. Het leidt tot verrassende en diepere inzichten over wie je echt bent en hoe je echtheid in te zetten. Daarnaast worden specifieke gespreks-technieken en interventies behandeld. Lees meer...

Oefensessies

Oefensessies

Tijdens de oefensessies staat het doen en ervaren centraal. Echte betekenisvolle gesprekken voeren is een kwestie van veel doen. In de sessies wordt gewerkt aan drempels en blokkades die je tegenhouden. Lees meer..

Testimonial

Het is een inspirerend en ondersteunende e-learning. Fijn om hem parallel aan de te volgen live training (Radar) én om hem modulair te kunnen volgen in het verlengde van mijn eigen kennis en leerproces / leergierigheid. Persoonlijk leiden de kennisvragen met scoreresultaat mij af van het antwoord wat ik intuïtief had willen geven. Ik merk dat ik geneigd ben niet in te vullen wat ik vind, maar wat ik denk dat de ander voor een antwoord wil. Dit leidde meermaals tot een fout antwoord. Maar dat zegt meer over mij dan over de training. Deze e-learning, en de daarbij fout gegeven antwoorden, hebben mij echter ook versterkt in de gedachte: het gaat er minder om of ik het goede antwoord geef, maar om welk gedrag ik ga vertonen na het volgen van deze e-learning. Tip: toelichten over hoe snel terug te keren naar de learning na het openen van een PDF bestand

Ada Stolk over de online training

Nieuwsberichten

08-03-2017 – Start Opleiding ‘Ontwikkelen Ondernemend Gedrag voor jongeren”

Lees meer...
Meer berichten

Blogs

Zelfsturing is zinsbegoocheling

Overgenomen van en geschreven door Sander Denk, geplaatst in organiseren.

Met veel interesse en momenten van (h)erkenning en schrik las ik het artikel Vrij Maar Niet Blij van Annet Maseland in samenwerking met psychotherapeut Carien Karsten in de P&O Actueel van april 2015. Het gaat over de nieuwe religie: zelfsturing. Wat een fantastische prikkel om tot dit nieuwe persoonlijke blog te komen.

Lees meer...

ESF Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Heeft u plannen om aan  de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te werken? Fitter, vitaler, flexibeler, plezieriger, gezonder, bewuster, langer……passender! Dan is het nu een mooi moment om daar ‘werk’ van te maken.  Vanaf 19 november 2016 . is er een derde ESF subsidie ronde voor advisering en implementatie begeleiding. Per bedrijf is er via een eenvoudige aanvraagprocedure €10.000,- beschikbaar. Dit bij een investering van €20.000,- ofwel 50% van de investering komt terug via de ESF subsidie

Aan de hand van thema’s die bij u spelen(ziekteverzuim verminderen, vitaliteit verbeteren, verkoop verhogen, processen verbeteren, etc) gaat u aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Onze ervaring is dat als het gaat om advisering en implementatiebegeleiding dit om specifieke expertise vraagt. De experts van eMovement zijn al sinds 2011 succesvol betrokken bij de eerste twee ESF subsidie ronden.  Op dit moment lopen de trajecten 2015/2016.

De ESF subsidie is beschikbaar voor alle non profit en profit bedrijven en organisaties

Neem voor een vrijblijvende intake graag contact op met één van de experts.

website: agentschap SWZ

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

 

Video Prof. Aukje Nauta over duurzame inzetbaarheid

 

Lees meer...

Meer berichten