eMovement ondersteunt met haar blended toepassingen en opleidingen interne en externe experts die mensen in organisaties begeleiden, coachen, trainen, etc bij het ‘echt’ van binnenuit bewegen. Dit doen we vanuit de visie dat mensen die vanuit binnen uit, vanuit zichzelf de regie en verantwoordelijkheid nemen, werk doen dat veel beter bij hen past en meer aansluit bij de wensen van de organisatie. Wij geloven dat dit leidt tot betere prestaties, meer plezier, een gezonder werkklimaat en intrinsieke betrokkenheid vanuit gezamenlijke waarden. De blended toepassingen, die hieronder worden  toegelicht,  leveren een blijvende bijdrage aan  het vermogen van mensen in organisaties om met elkaar samen te werken en met elkaar te excelleren.

Survey

Survey

De i movement survey geeft snel en gericht inzichten die bijdragen om vanuit jezelf in beweging, in verandering, te komen. De survey brengt het effect van de beweging, verandering in beeld waardoor deze meetbaar wordt. Lees meer..

Online training

Online training

In de online training ‘een echt gesprek voeren’ staan je ego en je ‘echte ik’ centraal. Het leidt tot verrassende en diepere inzichten over wie je echt bent en hoe je echtheid in te zetten. Daarnaast worden specifieke gespreks-technieken en interventies behandeld. Lees meer...

Oefensessies

Oefensessies

Tijdens de oefensessies staat het doen en ervaren centraal. Echte betekenisvolle gesprekken voeren is een kwestie van veel doen. In de sessies wordt gewerkt aan drempels en blokkades die je tegenhouden. Lees meer..

Nieuwsberichten

26-10-2016 – Start Opleiding ‘Ontwikkelen Ondernemend Gedrag voor jongeren”

Lees meer...
Meer berichten

Blogs

Zelfsturing is zinsbegoocheling

Overgenomen van en geschreven door Sander Denk, geplaatst in organiseren.

Met veel interesse en momenten van (h)erkenning en schrik las ik het artikel Vrij Maar Niet Blij van Annet Maseland in samenwerking met psychotherapeut Carien Karsten in de P&O Actueel van april 2015. Het gaat over de nieuwe religie: zelfsturing. Wat een fantastische prikkel om tot dit nieuwe persoonlijke blog te komen.

Lees meer...

Introductie

Dit is de introductie blog voor de  vernieuwde website eMovement. De tweewekelijks thema blogs gaan in op actuele en urgente onderwerpen rondom de kenmerken die horen bij de missie van eMovement: bewegen van binnen uit. De kenmerken worden in groepjes van twee besprokenDe volgende blog verschijnt begin december 2015.  De eerste twee kenmerken volgen hieronder:

‘Open staan voor’ versus ‘Afsluiten van‘

Wat maakt dat iemand  open staat voor verandering, voor feedback, voor een andere mening,  om naar zichzelf te kijken, om een eerste stap te zetten, om naar de ander te luisteren, de ander aan te horen? Kortom open staan om vanuit zichzelf in beweging te komen.  En tegelijkertijd wat maakt dat iemand zich afsluit en dit juist niet doet?

Het ligt voor de hand om te zeggen dat iemand gewoon weg niet wil, koppig en eigenwijs is. Of iemand is door schade en schande wijs geworden en heeft geen vertrouwen meer om open te staan en sluit zich als gevolg hiervan af.

Lees meer...

Meer berichten