eMovement ondersteunt met haar blended toepassingen en opleidingen interne en externe experts die mensen in organisaties begeleiden, coachen, trainen, etc bij het ‘echt’ van binnenuit bewegen. Dit doen we vanuit de visie dat mensen die vanuit binnen uit, vanuit zichzelf de regie en verantwoordelijkheid nemen, werk doen dat veel beter bij hen past en meer aansluit bij de wensen van de organisatie. Wij geloven dat dit leidt tot betere prestaties, meer plezier, een gezonder werkklimaat en intrinsieke betrokkenheid vanuit gezamenlijke waarden. De blended toepassingen, die hieronder worden  toegelicht,  leveren een blijvende bijdrage aan  het vermogen van mensen in organisaties om met elkaar samen te werken en met elkaar te excelleren.

Klanten vragen onze experts  te begeleiden bij o.a. het ontwikkelen van ondernemend gedrag, bij het versterken van samenwerkingsverbanden(keten, branche, partners, onderling), het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en het oplossen van conflicten en spanningen.

Survey

Survey

De i movement survey geeft snel en gericht inzichten die bijdragen om vanuit jezelf in beweging, in verandering, te komen. De survey brengt het effect van de beweging, verandering in beeld waardoor deze meetbaar wordt. Lees meer..

Online training

Online training

De online trainingen  ‘de kracht van een echt gesprek’  en ‘ontdek meer over jezelf’  zijn ondersteunend bij het van binnenuit  in beweging komen.   Het geeft meer inzichten en bewustwording over wie je echt bent. Door hier met anderen het gesprek aan te gaan komen verbindingen van binnenuit tot stand.  Lees meer..

Oefensessies

Oefensessies

Tijdens de oefensessies staat het doen en ervaren centraal. Oefenen is de enige manier om de kracht van echte gesprekken te ontwikkelen.  In de sessies wordt geoefend met drempels , blokkades die je tegenhouden en aan interventies die je ondersteunen. Lees meer..

Testimonial

Het is een inspirerend en ondersteunende e-learning. Fijn om hem parallel aan de te volgen live training (Radar) én om hem modulair te kunnen volgen in het verlengde van mijn eigen kennis en leerproces / leergierigheid. Persoonlijk leiden de kennisvragen met scoreresultaat mij af van het antwoord wat ik intuïtief had willen geven. Ik merk dat ik geneigd ben niet in te vullen wat ik vind, maar wat ik denk dat de ander voor een antwoord wil. Dit leidde meermaals tot een fout antwoord. Maar dat zegt meer over mij dan over de training. Deze e-learning, en de daarbij fout gegeven antwoorden, hebben mij echter ook versterkt in de gedachte: het gaat er minder om of ik het goede antwoord geef, maar om welk gedrag ik ga vertonen na het volgen van deze e-learning. Tip: toelichten over hoe snel terug te keren naar de learning na het openen van een PDF bestand

Ada Stolk over de online training

Nieuwsberichten

Leergang ‘Oog voor de meester’

Het onderwijs maakt de beweging van kennis- en competentiegericht leren naar leren gericht op het ontdekken, ontplooien en benutten van talenten en capaciteiten . Dit vergt van de docenten en begeleiders dat zij een andere rol innemen dan ze tot nu toe gewend waren. De leergang OOG ondersteunt hen daarin. Goed onderwijs draagt bij aan de toekomst van studenten. Nu de arbeidsmarkt snel verandert, de informatiestroom toeneemt en het tempo van leven accelereert, is het meer dan ooit nodig dat sturing zelf sturing leren nemen over hun leven. Dit vergt een verandering in  houding en gedrag die. beweegt van : (meer…) Lees meer...

Leergang ‘Natuurlijk Samenwerken’ voor teams

  eMovement heeft samen met Radar Zorg het leer- en ontwikkeltraject  'Natuurlijk Samenwerken' ontwikkeld en uitgevoerd. Dit met als trajectaanpak:  SLOW.  Dit  staat voor  ‘Samen Lerend Op Weg’  en  is  gericht op het creëren van een onafhankelijke, zelfbewust groep of groepen leidinggevenden en medewerkers die samen de ambitie hebben om een eenheid te worden die elkaar door dik en dun steunt.  Een eenheid die de durf heeft elkaar en anderen aan te spreken, met eigen standpunten te komen en die gericht is op de missie, ambitie en waarden van de organisatie waar ze voor werken. Dit door aansprekende ,merkbare resultaten neer te zetten. (meer…) Lees meer...
Meer berichten

Blogs

18-09-2017 – Start leergang ‘certificering eMovement’

Na een succesvolle voorjaarscertificering waarbij 4 deelnemers gecertificeerd zijn, starten we in het najaar met een volgende groep. Inschrijven kan via onderstaand formulier en meer info vind je onder ‘Opleidingen‘.

De vraag vanuit de markt
Ontwikkelingen zoals zelfsturing, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen. Dit vraagt een andere manier van communiceren gericht op het voeren van  echte, authentieke, kwetsbare  gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en  het vraagt de moed om het anders te doen. Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders gezien worden.

Lees meer...

Meer berichten