eMovement ondersteunt met haar blended toepassingen en opleidingen interne en externe experts die mensen in organisaties begeleiden, coachen, trainen, etc bij het ‘echt’ van binnenuit bewegen. Dit doen we vanuit de visie dat mensen die vanuit binnen uit, vanuit zichzelf de regie en verantwoordelijkheid nemen, werk doen dat veel beter bij hen past en meer aansluit bij de wensen van de organisatie. Wij geloven dat dit leidt tot betere prestaties, meer plezier, een gezonder werkklimaat en intrinsieke betrokkenheid vanuit gezamenlijke waarden. De blended toepassingen, die hieronder worden  toegelicht,  leveren een blijvende bijdrage aan  het vermogen van mensen in organisaties om met elkaar samen te werken en met elkaar te excelleren.

Klanten vragen onze experts  te begeleiden bij o.a. het ontwikkelen van ondernemend gedrag, bij het versterken van samenwerkingsverbanden(keten, branche, partners, onderling), het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en het oplossen van conflicten en spanningen.

Survey

Survey

De i movement survey geeft snel en gericht inzichten die bijdragen om vanuit jezelf in beweging, in verandering, te komen. De survey brengt het effect van de beweging, verandering in beeld waardoor deze meetbaar wordt. Lees meer..

Online training

Online training

De online trainingen  ‘de kracht van een echt gesprek’  en ‘ontdek meer over jezelf’  zijn ondersteunend bij het van binnenuit  in beweging komen.   Het geeft meer inzichten en bewustwording over wie je echt bent. Door hier met anderen het gesprek aan te gaan komen verbindingen van binnenuit tot stand.  Lees meer..

Oefensessies

Oefensessies

Tijdens de oefensessies staat het doen en ervaren centraal. Oefenen is de enige manier om de kracht van echte gesprekken te ontwikkelen.  In de sessies wordt geoefend met drempels , blokkades die je tegenhouden en aan interventies die je ondersteunen. Lees meer..

Nieuwsberichten

07-11-2017 – Ondernemers bijeenkomst Gastvrij Heuvelland

Hans Heijnen, expert bij eMovement is op 7 november j.l. tijdens het programmaonderdeel 'effe kalle'  van de stichting Gastvrij Heuvelland, aan de hand van onderstaande vragen,  in  gesprek  gegaan met de Heuvelland ondernemers over het SSLLOW traject (samen lerend op weg) voor ondernemers! Samengevat hier de drie tips voor de ondernemers:
  1. vragen begint bij echt luisteren
  2. echt luisteren begint bij ruimte om te luisteren(geen oordeel, veronderstelling, vooringenomenheid)
  3. Samen lerend Op Weg begint bij de ondernemer: ALTIJD
De stemming over de vragen blijft nog enkele dagen op dus stemmen kan nog. De uitslag en meer informatie over het SSLLOW traject wordt via email aan de deelnemers gestuurd. Kijk ook op deze link voor meer informatie (meer…) Lees meer...

Samen Lerend Op Weg, leidinggevenden in hun kracht!

Zorgaanzet, de regionale koepelorganisatie in Limburg, heeft het SLOW traject dat uitgevoerd wordt door Hans Heijnen, expert bij eMovement, als innovatie case opgenomen!  Hierbij staat Samen Lerend Op Weg centraal en… Lees meer...
Meer berichten

Blogs

26-03-2018 – Uit de dramaklem, in de dialoog

Organisaties worden meer en meer ingericht vanuit de principes van zelforganisatie en duurzame inzetbaarheid. Dit vraagt van leidinggevenden en medewerkers dat ze vanuit zichzelf in beweging komen, proactief zijn en met initiatieven komen om met anderen samen te werken, problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan.  Dit vraagt om volwassen arbeidsverhoudingen en zeker om volwassen gespreksvoering. De drama klem houdt volwassen met elkaar omgaan tegen.  Je gesprekspartner of jijzelf schieten in de slachtoffer-, redders- of aanklagers rol en een ‘drama’ voltrekt zich. Dit staat een echt goed gesprek in de weg. Herkenbaar?

Lees meer...

Meer berichten