eMovement ondersteunt met haar blended SSLLOW tools&trajecten, interne en externe emovement experts die mensen in organisaties begeleiden, coachen, trainen, etc. bij het ‘echt’ van binnenuit bewegen.  Wij ondersteunen vanuit de visie dat mensen die vanuit binnen uit, vanuit zichzelf de regie en verantwoordelijkheid nemen, werk doen dat veel beter bij hen past en meer aansluit bij de wensen van de organisatie. Wij geloven dat dit leidt tot betere prestaties, meer plezier, een gezonder werkklimaat en intrinsieke betrokkenheid vanuit gezamenlijke waarden.
Voorbeelden van vraagstukken waarbij de tools&trajecten een bijdrage aan leveren:

  1. Inzicht krijgen in specifieke koester- en ontwikkelpunten
  2. Het werken aan en met deze specifieke punten
  3. Inzicht en bewustwording van de invloed van de onderstroom
  4. Handvatten  en ‘echte’ verschillen voor het voeren van ‘echte’ gesprekken
  5. Komen tot blijvende gedragsverandering door specifieke, confronterende en inspirerende inzichten
  6. Het vormgeven en ontwikkelen van Persoonlijk Ondernemerschap(individueel, team en organisatie)
  7. Het begeleiden bij natuurlijk samenwerken, sociale, product en proces innovatie, gamification
  8. Het maken van keuzes, het oplossen van conflicten, dilemma’s en impasses(duo’s team’s)

Zie voor onze klantenlijst onder survey

Online training

Online training

De online trainingen  ‘de kracht van een echt gesprek’  en ‘ontdek meer over jezelf’  zijn ondersteunend bij het van binnenuit  in beweging komen.   Het geeft meer inzichten en bewustwording over wie je echt bent. Door hier met anderen het gesprek aan te gaan komen verbindingen van binnenuit tot stand.  Lees meer..

SSLOW Trajecten

SSLOW Trajecten

Bij SSLLOW Trajecten staat een aanpak waarbij  leren en werken hand in hand gaat met ontwikkelen en veranderen. Hierbij is het de rode draad: Samen Lerend Op Weg. Dit gebaseerd op de pijlers vertragen om te versnellen, beleven om te beklijven en uitspreken om aan te spreken. Lees meer..

Survey

Survey

De i movement survey geeft snel en gericht inzichten die bijdragen om vanuit jezelf in beweging, in verandering, te komen. De survey brengt het effect van de beweging, verandering in beeld waardoor deze meetbaar wordt. Lees meer..

Nieuwsberichten

Geslaagde Certificeringsdagen

Op 4 januari j.l. heeft de tweede dag plaatsgevonden van de certificeringsdagen van de i movement survey.  9 deelnemers mochten het certificaat na afloop in ontvangst nemen.  'Enthousiast, energie, inzicht,… Lees meer...

Beoordeling i-movement survey

Beoordeling i movement survey Hans Heijnen heeft in 2009/2010 de i movement survey ontwikkelt(voorheen PO cockpit). Nu na zeven jaar werken met deze survey is het tijd voor een rigoreuze… Lees meer...
Meer berichten